Jean Monnet’ projektid

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Jean Monnet' projektid toetavad innovatsiooni, teadmiste jagamist ning Euroopa-teemalist teabevahetust.

Võimalused

Erasmus+ pakub organisatsioonidele võimalust korraldada projekte kolmes põhivaldkonnas:

  • innovatsioon – projektid, mis otsivad uusi vaatenurki ja meetodeid Euroopa asjadest rääkimiseks;
  • vastastikune täiendamine – projektid, mis edendavad arutelu, analüüsi ja teadlikkust Euroopa asjadest;
  • teabelevi – projektid, mis keskenduvad põhiliselt teavitustööle ja teabevahetusele.

Võimalike tegevusvaldkondade ring on väga lai, ulatudes õppematerjalide ja -vahendite väljatöötamisest ja kujundamisest kuni ürituste korraldamiseni. Projektinäiteid leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

Kuidas see toimib?

Toetust saavad taotleda kõrgkoolid ja muud Euroopa asjade valdkonnas tegutsevad organisatsioonid kogu maailmast (v.a põhi- ja keskkoolid, kes ise ei saa taotlust esitada, kuid võivad projektides osaleda).

Jean Monnet' projektides ei saa osaleda Euroopa huvides tegutsevad kindlaks määratud asutused, kes on loetletud programmi Erasmus+ loomise määruses.

Programmiriikide kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Iga organisatsioon peab toetust taotlema eraldi, aga hilisemas etapis võib projekti kaasata ka teisi organisatsioone.

Projektid peaksid kestma 12–24 kuud.

Mida peaksite veel teadma?

Selge ja jätkusuutliku strateegia koos seda toetava täpse tööplaaniga peab koostama taotleja, kes taotluse rahuldamise korral vastutab ka strateegia korrektse rakendamise eest.

Taotluses tuleb märkida kõikide projektis osalevate organisatsioonide roll, vajadus nende tegevuse järele ning otsesed ja kaudsed kasusaajad.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' projektide kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte