Projekty Jean Monnet

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Projekty Jean Monnet podporují inovace, vzájemné využívání poznatků a šíření informací o evropských otázkách.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí organizacím příležitost řídit projekty ve třech základních oblastech:

  • Inovace – projekty zkoumající nové úhly pohledu a metody propagace evropských témat
  • Předávání poznatků – projekty na podporu diskuse o evropských tématech, jejich analýzy a zvyšování povědomí
  • Šíření obsahu – projekty zaměřené primárně na sdílení informací a komunikaci

V rámci těchto projektů lze realizovat širokou škálu činností, od koncepce a vypracování vzdělávacích materiálů a nástrojů po organizaci akcí. Další příklady činností lze najít v Příručce programu Erasmus+.

Jak to funguje?

Této příležitosti mohou využít vysokoškolské instituce i jiné organizace z celého světa, které se zabývají tématem Evropské unie. Výjimku tvoří instituce primárního a sekundárního vzdělávání, které se o grant nemohou ucházet, nicméně se mohou podílet na realizaci daných aktivit.

O grant se nemohou ucházet určené evropské instituce (uvedené v nařízení, kterým se zavádí program Erasmus+) sledující cíl evropského zájmu.

Vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Organizace musí podávat žádost samostatně, i když se do projektů mohou v pozdější fázi realizace zapojit jiné organizace.

Doba trvání projektů by se měla pohybovat od 12 do 24 měsíců.

Co byste ještě měli vědět

Žadatel musí vypracovat jasnou, udržitelnou strategii s podrobným pracovním plánem, a v případě, že je vybrán a grant získá, měl by dané činnosti realizovat podle plánu.

V přihlášce by měl rovněž uvést, jaká bude role ostatních zúčastněných organizaci, proč jsou navrhované činnosti nezbytné a kdo bude přímým a nepřímým příjemcem prostředků.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o projektech Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku