Jean Monnet-nätverk

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vad går det ut på?

Jean Monnet-nätverk ska bilda och utveckla konsortier för att samla information, bygga upp kunskap, utbyta idéer och främja den europeiska integrationen.

Vilka möjligheter finns?

Erasmus+ ger organisationer möjlighet att

  • samla och sprida information om och resultat från spetsforskning och undervisning i EU-kunskap
  • stärka samarbetet mellan olika högskolor och andra relevanta organisationer
  • utbyta kunskap och expertis för att förbättra god praxis
  • främja samarbete och skapa plattformar för kunskapsutbyte med offentliga aktörer och kommissionen.

Man kan också få stöd för att stärka befintliga nätverk som stöder specifika aktiviteter och bland annat uppmuntrar unga forskare att ägna sig åt EU-frågor.

Hur går det till?

För att kunna söka måste organisationen fungera som samordnare för ett nätverk med minst tre institutioner från tre olika länder.

Alla typer av organisationer som sysslar med europeisk integration får delta. Lärosäten i programländerna måste ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning. Europeiska institutioner med europeisk målsättning får inte söka (läs mer i förordningen om Erasmus+).

Nätverket förväntas bli en referenspunkt för det valda området. Det ska fungera som kunskapskatalysator och bidra till insamling, analys och spridning av information.

Vad mer behöver jag veta?

Nätverket måste presentera ett arbetsprogram och förväntas genomföra den beskrivna verksamheten under bidragsperioden.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om Jean Monnet-nätverk i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet eller kommissionen.

Dela denna sida