Omrežja Jean Monnet

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Omrežja Jean Monnet spodbujajo ustanavljanje in oblikovanje konzorcijev za zbiranje informacij, nadgrajevanje znanja, izmenjavo idej in promocijo evropskega povezovanja.

Možnosti

Program Erasmus+ upravičenim organizacijam omogoča:

  • zbiranje informacij ter obveščanje o rezultatih metodologij v raziskovanju in poučevanju evropskih študij
  • krepitev sodelovanja med različnimi visokošolskimi ustanovami in drugimi ustreznimi organizacijami
  • izmenjavo znanja in strokovnega znanja za vzajemno krepitev dobrih praks
  • spodbujanje sodelovanja in pripravo platform za izmenjavo znanja z javnimi organi in Evropsko komisijo

Program tudi podpira tudi krepitev obstoječih omrežij, namenjenih posebnim dejavnostim, zlasti sodelovanju mladih raziskovalcev v raziskavah vprašanj EU.

Sodelovanje v programu

Organizacija prijaviteljica mora biti koordinatorka omrežja, ki obsega vsaj tri ustanove iz treh različnih držav.

Čeprav lahko v programu sodelujejo vse organizacije, ki so dejavne na področju evropskih povezav, morajo biti visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+ nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje. V programu ne morejo sodelovati nekatere evropske ustanove (opredeljene v uredbi o uvedbi programa Erasmus+), ki si prizadevajo za uresničitev ciljev evropskega pomena.

Omrežje naj bi postalo referenčna točka na posameznem tematskem področju, imelo vlogo multiplikatorja znanja ter zbiralo, analiziralo in razširjalo informacije.

Dodatne informacije

Omrežja so odgovorna za pripravo svojega programa dela. Načrtovane dejavnosti morajo izvajati ves čas dotacije.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o omrežjih Jean Monnet vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran