Rețelele Jean Monnet

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Rețelele Jean Monnet au ca obiectiv să stimuleze crearea și dezvoltarea de consorții pentru a colecta informații, pentru a construi baze de cunoștințe, pentru a face schimb de idei și pentru a promova integrarea europeană.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă organizațiilor eligibile posibilitatea de a:

  • colecta și promova informații și rezultate cu privire la metodologiile aplicate în cercetarea și predarea de nivel înalt în cadrul studiilor privind UE
  • consolida cooperarea între diferite instituții de învățământ superior și alte organisme relevante
  • face schimb de cunoștințe și de experiență în vederea consolidării reciproce a bunelor practici
  • promova cooperarea și crea o platformă pentru schimbul de cunoștințe cu actorii publici și serviciile Comisiei Europene.

Există oportunități și pentru susținerea îmbunătățirii rețelelor existente de sprijinire a activităților specifice, în special pentru stimularea participării tinerilor cercetători la tematici legate de UE.

Cum funcționează

Organizațiile care intenționează să depună cerere de finanțare trebuie să aibă rol de coordonator al unei rețele care cuprinde minimum 3 instituții participante din 3 țări diferite.

Deși pot participa organizații de orice tip active în domeniul integrării europene, instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă. Instituțiile europene desemnate (identificate în Regulamentul programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni.

O rețea trebuie să devină un punct de referință în domeniul pe care îl acoperă și să aibă un rol de multiplicator al cunoștințelor, contribuind la colectarea, analizarea și difuzarea informațiilor.

Detalii practice

Rețelele răspund de elaborarea programului de lucru și, dacă sunt selectate pentru finanțare, trebuie să pună în aplicare activitățile descrise, pe întreaga durată a grantului.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la rețelele Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină