Sieci „Jean Monnet”

Jak się zgłosić?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Sieci „Jean Monnet” promują tworzenie i rozwój konsorcjów w celu gromadzenia informacji, wymiany praktyk, rozwoju wiedzy i promowania procesu integracji europejskiej.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ umożliwia kwalifikującym się organizacjom:

  • gromadzenie i propagowanie informacji i wyników dotyczących metod stosowanych w zaawansowanych badaniach i nauczaniu w zakresie studiów dotyczących UE
  • umacnianie współpracy między różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego i innymi odpowiednimi organizacjami
  • wymianę wiedzy i wiedzy fachowej służącą wzajemnemu doskonaleniu dobrych praktyk
  • wspieranie współpracy i tworzenie platform wymiany wiedzy z podmiotami publicznymi i służbami Komisji Europejskiej.

Program wspiera również umacnianie istniejących sieci wspomagających określone działania, w szczególności poprzez promowanie uczestnictwa młodych badaczy w dziedzinach związanych z UE.

Jak to działa?

Organizacje składające wniosek muszą pełnić rolę koordynatora sieci składającej się z co najmniej trzech instytucji uczestniczących pochodzących z trzech różnych krajów.

Choć w programie może uczestniczyć dowolna organizacja działająca w dziedzinie integracji europejskiej, instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie muszą mieć ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Wyznaczone instytucje europejskie (określone w rozporządzeniu ustanawiającym program Erasmus+) realizujące cel o znaczeniu ogólnoeuropejskim nie kwalifikują się do składania wniosku.

Każda sieć powinna stać się punktem odniesienia w obszarze tematycznym, który obejmuje zakresem swych działań. Powinna również upowszechniać wiedzę i przyczyniać się do gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Sieci są odpowiedzialne za opracowanie własnego programu prac i, jeśli otrzymają dofinansowanie, są zobowiązane do realizacji działań opisanych w tym programie w trakcie całego okresu objętego dofinansowaniem.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat sieci „Jean Monnet” jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego..

Więcej informacji udziela Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Komisja Europejska.

Podziel się tą stroną