Jean Monnet-netwerken

Hoe meld ik me aan?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Jean Monnet-netwerken mikken op nieuwe en bredere manieren om informatie en ideeën te verzamelen en te delen, kennis op te bouwen en de Europese integratie te bevorderen.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ geeft organisaties de kans om:

  • informatie over en resultaten van hoogstaand onderzoek en onderwijsmethoden over EU-zaken te verzamelen en te verspreiden
  • samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs onderling en met andere relevante organisaties te bevorderen
  • kennis en expertise uit te wisselen
  • samenwerking met overheidsdiensten en de Europese Commissie te stimuleren en platforms voor het delen van kennis op te richten

Er is steun om bestaande netwerken te verbeteren, met name als ze jongere onderzoekers aanmoedigen zich te verdiepen in thema's die verband houden met de EU.

Hoe werkt het?

Organisaties kunnen en aanvraag indienen als ze een netwerk van ten minste drie instellingen uit drie verschillende landen coördineren.

Elke organisatie op het gebied van Europese integratie kan deelnemen, maar instellingen voor hoger onderwijs uit een programmaland moeten het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschreven hebben. Aan de projecten kan niet worden deelgenomen door de instellingen met een doelstelling van Europees belang die zijn vermeld in de Erasmus+-verordening.

Van elk netwerk wordt verwacht dat het een referentiepunt wordt voor het domein dat het bestrijkt, en een multiplicator van kennis die bijdraagt aan het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie.

Wat u nog meer moet weten

Elk netwerk moet een gedetailleerd werkplan hebben. Als het wordt geselecteerd, wordt van het netwerk verwacht dat het de beschreven activiteiten uitvoert.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-netwerken staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Deel deze pagina