Jean Monnet tīkli

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām sava kandidatūra ir jāizvirza ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Kādi ir mērķi?

Jean Monnet tīklu mērķis ir stimulēt konsorciju izveidi un attīstību, lai sekmētu informācijas vākšanu, zināšanu vairošanu, ideju apmaiņu un Eiropas integrāciju.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” atbilstīgajām organizācijām piedāvā šādas iespējas:

  • vākt un izplatīt informāciju un rezultātus, ko devušas augsta līmeņa zinātnisko pētījumu un pasniegšanas metodes Eiropas studiju jomā;
  • nostiprināt sadarbību starp dažādām augstskolām un citām organizācijām;
  • gādāt par zināšanu un zinātības apmaiņu, lai savstarpēji uzlabotu labu praksi;
  • veicināt sadarbību un veidot zināšanas apmaiņas platformas ar publiskā sektora dalībniekiem un Eiropas Komisiju.

Ir arī iespējams vairot esošo tīklu kapacitāti, atbalstot specifiskas darbības, jo īpaši jauno zinātnieku dalību projektos, kuru tēmas ir saistītas ar ES.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kuras vēlas pieteikties dalībai, ir jābūt kāda tīkla koordinatorēm, kurā ir vismaz trīs organizācijas no trijām programmas valstīm.

Piedalīties var visas organizācijas, kuras darbojas Eiropas integrācijas jomā, taču programmas valstu augstskolām ir jāparaksta “Erasmus” Augstākās izglītības harta. Organizācijas, kuras darbojas, lai sasniegtu kādu mērķi Eiropas interesēs, un uz kurām ir īpaši norādīts “Erasmus+” programmas izveides regulā, nav uzskatāmas par atbilstīgām.

Šiem tīkliem ir jākļūst par atsauces centriem tēmām, kuras tie aptver, jādaudzkāršo zināšanas, jāveicina informācijas vākšana, analīze un izplatīšana.

Kas vēl ir jāzina?

Katram centram ir jāsagatavo sava darba programma. Ja finansējums tiek piešķirts, darbības ir jāīsteno saskaņā ar to aprakstu laikposmā, ko aptver subsīdija.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām sava kandidatūra ir jāizvirza ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras starpniecību.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Jean Monnet tīkliem. Cita informācija ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisijā.

Bendrinti šį puslapį