„Jean Monnet“ tinklai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

„Jean Monnet“ tinklų paskirtis – skatinti konsorciumų kūrimą ir plėtrą, kad būtų renkama informacija, kaupiamos žinios, dalijamasi idėjomis ir viešinamas Europos integracijos procesas.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia galimybę reikalavimus atitinkančioms organizacijoms:

  • rinkti ir skleisti informaciją apie aukšto lygio mokslinių tyrimų ir dėstymo, susijusių su ES studijomis, metodus ir tų metodų rezultatus;
  • stiprinti įvairių aukštojo mokslo įstaigų ir kitų atitinkamų organizacijų bendradarbiavimą;
  • dalytis žiniomis ir patirtimi siekiant plėtoti tiek vienų, tiek kitų gerąją patirtį;
  • skatinti bendradarbiavimą su visuomenės veikėjais ir Europos Komisija ir sukurti keitimosi žiniomis su tais veikėjais ir Komisija platformą.

Taip pat gali būti remiama esamų tinklų, remiančių konkrečią veiklą, visų pirma skatinančių jaunus mokslininkus nagrinėti su ES susijusias temas, plėtra.

Kaip tai veikia?

Paraišką teikti ketinanti organizacija turi būti tinklo, kurį sudaro bent trys trijų skirtingų šalių įstaigos, koordinatorė.

Nors dalyvauti gali visų rūšių organizacijos, veikiančios Europos integracijos srityje, programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas. Paraiškų teikti negali paskirtosios Europos institucijos (nustatytos reglamente, kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“), siekiančios kokio nors Europai svarbaus tikslo.

Tinklas turėtų tapti informacijos apie dalyką, kuris yra jo specializacija, centru. Jis taip pat turėtų tapti žinių skleidėju, padedančiu rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją.

Ką dar reikėtų žinoti?

Tinklai atsako už savo darbo plano parengimą. Jei projektas būtų atrinktas finansuoti, plane aprašyta veikla turėtų būti įgyvendinta dotacijos laikotarpiu.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ tinklus šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį