Jean Monnet-hálózatok

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

Mi a cél?

A Jean Monnet-hálózatok célja az, hogy elősegítsék konzorciumok létrehozását és továbbfejlesztését az információgyűjtés, a tudásépítés és a gondolatcsere, valamint az európai integráció ösztönzése érdekében.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a részvételre jogosult szervezeteknek lehetőségük nyílik a következőkre:

  • az európai uniós tanulmányok terén folyó, magas szintű kutatás és oktatás során alkalmazott módszerekkel kapcsolatos információk és eredmények gyűjtése és terjesztése;
  • a különböző felsőoktatási intézmények és egyéb releváns szervezetek közötti együttműködés elmélyítése;
  • tudás- és tapasztalatcsere a bevált módszerek térnyerésének kölcsönös elősegítése érdekében;
  • a közszereplőkkel és az Európai Bizottsággal folytatott együttműködés előmozdítása, és az említett felekkel folytatott ismeretcserét segítő platformok létrehozása.

A fentieken túl az Erasmus+ lehetőségeket kínál olyan, már létező hálózatok továbbfejlesztésének a támogatására is, amelyek meghatározott tevékenységeket támogatnak, különös tekintettel a fiatal kutatók EU-val kapcsolatos témák kutatásában való részvételének előmozdítására.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az érdeklődő szervezetek legalább három olyan szervezet által alkotott hálózat koordinátoraként pályázhatnak, amelyek három különböző országban működnek.

Noha ezekben a hálózatokban bármilyen, európai integrációval foglalkozó szervezet részt vehet, feltételt jelent, hogy a programországokban működő felsőoktatási intézmények érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkezzenek. A lehetőség nem áll nyitva az európai érdekeket szolgáló célt képviselő, kijelölt európai intézmények előtt (ezeknek az intézményeknek a meghatározását lásd az Erasmus+ program létrehozásáról szóló rendeletben).

Kívánatos, hogy a Jean Monnet-hálózatok referenciaponttá váljanak annak a témának a vonatkozásában, amellyel foglalkoznak, továbbá hogy tudásmultiplikátorként hozzájáruljanak az információk gyűjtéséhez, elemzéséhez és terjesztéséhez.

Mit érdemes még tudni?

A hálózatok feladata, hogy saját munkatervet dolgozzanak ki, illetve hogy támogatás elnyerése esetén a tervben foglaltakat végrehajtsák a támogatási időszak során.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

További információk

A Jean Monnet-hálózatokról mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Oszd meg ezt az oldalt