Mreže Jean Monnet

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Mreže Jean Monnet namijenjene su poticanju stvaranja i razvoja konzorcija radi prikupljanja informacija, stjecanja znanja, razmjene ideja i promicanja europskih integracija.

Koje su mogućnosti?

Organizacijama koje se mogu prijaviti Erasmus+ pruža mogućnost:

  • prikupljanja i promicanja informacija i rezultata istraživanja na visokoj razini te metoda poučavanja o studijima o EU-u
  • jačanja suradnje među različitim ustanovama visokog obrazovanja i drugim relevantnim organizacijama
  • razmjene znanja i stručnosti radi uzajamnog jačanja dobre prakse
  • poticanja suradnje i stvaranja platformi za razmjenu znanja s javnim dionicima i Europskom komisijom

Postoje i mogućnosti potpore jačanju postojećih mreža kojima se podupiru određene aktivnosti, posebno poticanjem suradnje mladih istraživača o temama povezanima s EU-om.

Kako funkcionira?

Organizacije koje se žele prijaviti moraju biti koordinatori mreže koja se sastoji od najmanje tri ustanove iz tri različite zemlje.

Iako može sudjelovati svaka organizacija koja je aktivna u području europskih integracija, ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica u programu moraju imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje. Nije predviđeno da sudjeluju imenovane europske ustanove koje ostvaruju ciljeve od europskog interesa (navedene u Uredbi o uspostavi programa Erasmus+).

Svaka bi mreža trebala postati referentna točka za područje koju obuhvaća i rasadnik znanja te doprinositi prikupljanju, analizi i distribuciji informacija.

Što još treba znati?

Mreže su odgovorne za razvoj vlastitog plana rada te se, ako im se odobre sredstva, očekuje da će provoditi opisane aktivnosti u razdoblju za koje su im bespovratna sredstva dodijeljena.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o mrežama Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu