Jean Monnet’ võrgustikud

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Jean Monnet' võrgustike eesmärk on luua ja arendada konsortsiumeid teabe ja teadmiste kogumiseks, mõttevahetuseks ja Euroopa lõimumise edendamiseks.

Võimalused

Erasmus+ annab organisatsioonidele võimaluse:

  • koguda ja levitada ELi uuringute valdkonnas toimuva kõrgetasemelise teadustegevuse tulemusi ja õppemetoodika alast teavet;
  • edendada eri kõrgkoolide ja muude asjassepuutuvate organisatsioonide vahelist koostööd;
  • vahetada teadmisi ja oskusteavet eesmärgiga arendada vastastikku häid tavasid;
  • edendada koostööd ja luua platvorme teadmiste vahetamiseks üldsuse ja Euroopa Komisjoniga.

Võimalik on toetada ka olemasolevaid võrgustikke, mille ülesandeks on konkreetse tegevuse edendamine, nagu näiteks noorteadlaste toetamine ELi käsitlevate teemadega tegelemisel.

Kuidas see toimib?

Kandideerida saavad organisatsioonid, kes koordineerivad vähemalt kolmest asutusest koosnevat võrgustikku, millel on liikmeid vähemalt kolmest eri riigist.

Osaleda saavad mis tahes liiki organisatsioonid, kes tegutsevad Euroopa lõimumise valdkonnas, kuid programmiriikide kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta. Osaleda ei saa Euroopa huvides tegutsevad kindlaks määratud asutused, kes on loetletud programmi Erasmus+ loomise määruses.

Ühendustelt oodatakse tegutsemist oma valdkonna arvamusliidrina ning oma teadmiste jagamist võimalikult paljude inimestega. Selleks peaksid nad koguma, analüüsima ja avaldama teavet oma uurimisvaldkonna kohta.

Mida peaksite veel teadma?

Võrgustikud koostavad ise oma tööplaani ning vastutavad taotluse rahuldamise korral projekti korrektse rakendamise eest toetuse saamise aja jooksul.

Kuidas taotleda?

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad esitama taotluse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' võrgustike kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte