Jean Monnet-netværk

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Det er hensigten med Jean Monnet-netværkene at fremme udviklingen og oprettelsen af konsortier, der skal indsamle information, opbygge viden, udveksle ideer og styrke den europæiske integration.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver organisationer, der lever op til en række krav, mulighed for at:

  • indsamle og udbrede information og forskningsresultater og undervisningsmetoder på højt niveau inden for EU-studier
  • styrke samarbejdet mellem forskellige højere læreanstalter og andre organisationer
  • udveksle viden og ekspertise med andre organisationer, så parterne forbedrer deres praksis
  • skabe samarbejde og platforme for vidensudveksling med offentlige myndigheder og EU-Kommissionen

Der kan desuden ydes tilskud til at forbedre eksisterende netværk, der støtter specifikke aktiviteter, navnlig unge forskeres deltagelse i EU-relaterede projekter.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ønsker at ansøge, skal være koordinatorer af et netværk bestående af mindst tre institutioner fra tre forskellige lande.

Alle typer organisationer, der beskæftiger sig med europæisk integration, kan deltage, men højere læreanstalter fra programlande skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse. De udvalgte EU-institutioner (angivet i forordningen om Erasmus+), som forfølger et mål af europæisk interesse, kan ikke deltage i Jean Monnet-netværk.

Det forventes, at Jean Monnet-netværk bliver referencepunkter inden for det emne, de dækker, og videnskraftcentre, der bidrager til indsamling, analyse og formidling af information.

Hvad mere skal du vide?

Netværkene har ansvaret for at udvikle deres egen arbejdsplan, og hvis de udvælges til at modtage støtte, forventes de at gennemføre deres aktiviteter som beskrevet.

Hvordan ansøger du?

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om Jean Monnet-netværk, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Del denne side