Sítě Jean Monnet

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, musejí podat žádost prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Sítě Jean Monnet mají podporovat zakládání a rozvoj konsorcií s cílem shromažďovat informace, sdílet osvědčené postupy a nápady a propagaci evropského integračního procesu ve světě.

V čem spočívá nabízená příležitost?

Program Erasmus+ nabízí způsobilým organizacím příležitost:

  • shromažďovat a šířit informace a výsledky týkající se metod, které se používají ve špičkovém výzkumu a výuce v oblasti studií EU
  • posilovat spolupráci mezi různými vysokoškolskými institucemi a jinými relevantními organizacemi
  • vzájemně sdílet poznatky a odborné znalosti za účelem zlepšení osvědčených postupů
  • podporovat spolupráci a vytvářet platformy k výměně poznatků s Evropskou komisí a jinými subjekty z veřejného sektoru

Dále je možné vyvíjet činnost ke zdokonalování stávajících sítí, které podporují konkrétní činnosti, zejména zvyšování účasti mladých výzkumných pracovníků na tématech souvisejících s EU.

Jak to funguje?

Organizace, které mají o účast zájem, musí být koordinátorem sítě, která se skládá minimálně ze tří institucí ze tří různých zemí.

Zúčastnit se mohou různé druhy organizací působících v oblasti evropské integrace, nicméně vysokoškolské instituce z programových zemí, které mají o účast zájem, musí být držitelem Listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání. Určené evropské instituce (uvedené v nařízení, kterým se zavádí program Erasmus+) sledující cíl evropského zájmu se zúčastnit nemohou.

Sítě Jean Monnet by se měly stát referenčním místem pro dané téma a zároveň by měly šířit získané poznatky a podílet se na shromažďování, analýze a šíření informací.

Co byste ještě měli vědět

Sítě nesou odpovědnost za návrh svého vlastního pracovního plánu, a pokud získají grant, měly by popsané činnosti realizovat v čase, na který je grant určen.

Jako grant zažádat?

Organizace, které mají o účast zájem, musejí podat žádost prostřednictvím Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o sítích Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo na Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku