Siete Jean Monnet pre školy a inštitúty odborného vzdelávania a odbornej prípravy

Profil žiadateľa

Školy a poskytovatelia OVP vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+.

Sieť musí pozostávať najmenej z 5 organizácií z najmenej 3 rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+.

Nie je k dispozícii pre jednotlivcov.

Trvanie: 3 roky

Maximálny grant pre každú sieť: 300 000 EUR (čo predstavuje maximálne 80 % celkových nákladov)

Čo možno považovať za sieť Jean Monnet pre školy a inštitút OVP?

Výmena osvedčených postupov a spoločné vyučovanie medzi školami a poskytovateľmi odborného vzdelávania a odbornej prípravy, v rámci skupín krajín, s cieľom uľahčiť spoločnú dohodu v oblasti metodík výučby záležitostí Európskej únie.

Táto časť aktivít siete Jean Monnet je zriadená na podporu činností, ktoré nie je možné dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni, ako aj činností s nadnárodným rozmerom.

Čo sa očakáva od siete Jean Monnet?

Školy/poskytovatelia OVP sami definujú témy, na ktorých budú pracovať. Môže to zahŕňať:

  • nové alebo inovačné spôsoby, ako pristupovať k výučbe rôznych otázok EÚ, vrátane návrhu nových metodík a vytvorenia nástrojov na podporu vzdelávajúcich sa osôb,
  • výmenu osvedčených postupov a skúseností s výučbou záležitostí EÚ vrátane toho, ako čelia osobitným výzvam.

Učitelia môžu získať skúsenosti s mobilitou na základe niekoľkých dní organizovania a realizácie spoločnej výučby/spoločných konzultácií s partnermi.

Lehoty a formuláre žiadostí

Sprievodca programom Erasmus+

Podrobná príručka o postupe podávania žiadostí

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA)

Zdieľajte túto stránku