Jean Monnet-moduler

Vad går det ut på?

Jean Monnet-modulerna är utbildningar eller kurser i EU-kunskap. De kan vara introduktionsmoduler om EU, kurser inriktade på en särskild aspekt eller disciplin inom EU-studier eller moduler som är mer tvärvetenskapliga.

Samordnare av Jean Monnet-modulerna uppmuntras att

  • under bidragstiden publicera fackgranskade artiklar – bidraget ska täcka en del av publikationen, och, vid behov, delar av översättningskostnaderna
  • delta i informations- och spridningsevenemang i hemlandet och övriga Europa
  • anordna evenemang (föreläsningar, seminarier, workshoppar osv.) med beslutsfattare, civilsamhället och skolor
  • skapa nätverk med andra akademiker och forskare som är engagerade i Jean Monnet i hemlandet och övriga Europa
  • använda öppna lärresurser och publicera sammanfattningar, innehåll, scheman och det förväntade resultatet av verksamheten.

Villkor

En modul måste omfatta minst 40 timmar per läsår.

Jean Monnet-modulerna ska samordnas av professorer och forskare som arbetar vid ett lärosäte.

För att hjälpa unga forskare i början av sin karriär ska upp till 20 procent av budgeten gå till moduler som samordnas av forskare som doktorerat de senaste fem åren.

Hur söker jag?

Ditt lärosäte kan ansöka om att samordna en Jean Monnet-modul och få EU-bidrag. De lärosäten som samordnar en modul ska ligga i program- och partnerländer.

Dela denna sida