Moduli Jean Monnet

Pregled

Moduli Jean Monnet so sklopi kratkih predavanj s področja evropskih študij. To so lahko predstavitvena predavanja o EU, predavanja o posameznem vidiku ali disciplini v okviru evropskih študij, lahko gre za bolj multidisciplinaren pristop.

Koordinatorji modulov Jean Monnet naj bi:

  • med obdobjem prejemanja dotacije objavili strokovno pregledane članke (dotacija bo delno krila stroške objave in po potrebi stroške prevoda)
  • sodelovali pri informativnih dogodkih v državi modula in drugod v Evropi
  • organizirali dogodke (predavanja, seminarje, delavnice itd.) s snovalci politike, civilno družbo in šolami
  • se povezovali z drugimi člani akademske skupnosti in raziskovalci, ki sodelujejo v programu Jean Monnet v državi modula in drugod po Evropi
  • uporabljali javno dostopne izobraževalne vire in objavili povzetke, vsebino, časovnico in pričakovani izid svojih dejavnosti

Pogoji

Vsak modul mora obsegati najmanj 40 pedagoških ur v akademskem letu.

Module Jean Monnet koordinirajo profesorji in raziskovalci z visokošolske ustanove.

Do 20 % proračuna je namenjenih koordinatorjem modulov, ki so mladi raziskovalci na začetku akademske poklicne poti in so doktorirali v zadnjih petih letih.

Prijava

Visokošolska ustanova se lahko prijavi za koordinacijo modula Jean Monnet in prejme sredstva EU. Te module lahko organizirajo visokošolske ustanove v državah programa Erasmus+ in partnerskih državah.

Dajte v skupno rabo to stran