Modulele Jean Monnet

Prezentare

Modulele Jean Monnet sunt cursuri sau programe de predare de scurtă durată având ca obiect studiile europene. Ele pot fi module de introducere în studiul UE, cursuri axate pe o disciplină sau pe un anumit aspect al studiilor europene, sau cursuri cu o abordare multidisciplinară.

Coordonatorii de module Jean Monnet sunt încurajați:

  • să publice articole evaluate de colegi pe perioada grantului. Grantul va acoperi o parte a costului publicării și, dacă este necesar, a costurilor de traducere
  • să participe la campanii de diseminare și de informare în țările lor și în Europa
  • să organizeze evenimente (conferințe, seminarii, ateliere, etc.) cu factorii de decizie politică, societatea civilă și școli
  • să creeze rețele cu alte universități și cu alți cercetători din țara lor și din Europa care participă la acțiunile Jean Monnet
  • să utilizeze resurse educaționale libere și să publice rezumate privind activitățile pe care le desfășoară, conținutul și programul acestora, precum și rezultatele pe care le așteaptă

Condiții

Fiecare modul trebuie să dureze cel puțin 40 de ore pe an universitar.

Modulele Jean Monnet trebuie să fie coordonate de profesori și cercetători care lucrează într-o instituție de învățământ superior.

Pentru a sprijini tinerii cercetători aflați la început de carieră universitară, până la 20 % din buget va fi consacrat modulelor coordonate de cercetători care au obținut diploma de doctorat în ultimii cinci ani.

Depunerea cererii

Instituția dvs. de învățământ superior poate depune o cerere de coordonare a unui modul Jean Monnet și primi sprijin din partea UE. Aceste module pot fi organizate de instituții de învățământ superior din țările participante la programul Erasmus+ și din țările partenere.

Distribuie această pagină