Jean Monnet-modules

Overzicht

Jean Monnet-modules zijn korte onderwijsopdrachten of cursussen over Europese studies. Dit kunnen introductiemodules over de EU zijn, cursussen over een specifiek aspect van of een bepaalde discipline binnen de Europese studies, of modules met een meer multidisciplinaire aanpak.

Als coördinator van Jean Monnet-modules wordt u aangemoedigd om:

  • tijdens uw verblijf in het buitenland artikelen te publiceren die aan peer review worden onderworpen. De publicatiekosten en de eventuele vertaalkosten worden deels gedekt door Erasmus+.
  • deel te nemen aan voorlichtingsevenementen in eigen land en in heel Europa
  • evenementen (lezingen, seminars, workshops enz.) te organiseren met beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en scholen
  • te netwerken met andere academici en onderzoekers die betrokken zijn bij Jean Monnet in eigen land en in heel Europa
  • gebruik te maken van open leermiddelen en samenvattingen, inhoud, planning en verwachte resultaten van uw activiteiten te publiceren

Voorwaarden

Elke module moet ten minste 40 lesuren per academisch jaar omvatten.

Jean Monnet-modules moeten worden gecoördineerd door professoren en onderzoekers die bij een instelling voor hoger onderwijs werken.

Om jonge onderzoekers aan het begin van hun academische loopbaan te helpen, wordt maximaal 20% van het budget gereserveerd voor modules die gecoördineerd worden door onderzoekers die minder dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd.

Hoe aanvragen?

Uw instelling voor hoger onderwijs kan EU-steun aanvragen om een Jean Monnet-module te coördineren. Deze modules kunnen worden georganiseerd door instellingen voor hoger onderwijs in Erasmus+-programmalanden en -partnerlanden.

Deel deze pagina