Jean Monnet moduļi

Pārskats

Jean Monnet moduļi ir īsas Eiropas studiju programmas vai kursi. Runa var būt ievadu ES jautājumos, konkrētiem ES aspektiem veltītiem kursiem, kā arī daudzdisciplīnu kursiem ES jautājumos.

Jean Monnet moduļu koordinatori ir aicināti:

  • publicēt recenzētus rakstus dotācijas saņemšanas laikā. Dotācija segs daļu publicēšanas izdevumu un vajadzības gadījumā tulkošanas izdevumus;
  • piedalīties informācijas kampaņās savā valstī un citur Eiropā;
  • organizēt pasākumus (lekcijas, seminārus, darbseminārus u.c.), iesaistot tajos politiķus, pilsonisko sabiedrību un skolas;
  • veidot sakarus ar citiem zinātniekiem, kas piedalās Jean Monnet darbībās, savā valstī un citur Eiropā;
  • izmantot atvērtos izglītības resursus un publicēt kopsavilkumus, savu darbību saturu un programmu, kā arī paredzētos rezultātus.

Nosacījumi

Katram modulim ir jābūt vismaz 40 mācību gada stundas ilgam.

Jean Monnet moduļi ir jākoordinē profesoriem un zinātniekiem, kuri strādā augstākās izglītības iestādē.

Lai atbalstītu jaunos zinātniekus, kas sāk savu akadēmisko karjeru, līdz 20 % budžeta atvēlēs moduļiem, kurus koordinē zinātnieki, kas doktora grādu ieguvuši pēdējo piecu gadu laikā.

Kā pieteikties

Jūsu augstākās izglītības iestāde var izvirzīt savu kandidatūru Jean Monnet moduļa koordinēšanai un ES atbalsta saņemšanai. Šos moduļus var organizēt augstākās izglītības iestādes programmas valstīs un partnervalstīs.

Kopīgot šo lapu