„Jean Monnet“ moduliai

Apžvalga

„Jean Monnet“ moduliai yra trumpos mokymo programos arba kursai Europos Sąjungos studijų srityje. Tai gali būti įvadiniai moduliai ES klausimais, kursai, orientuoti į konkretų ES studijų aspektą arba discipliną, arba daugiadiscipliniai moduliai.

„Jean Monnet“ modulių koordinatoriai raginami:

  • dotacijos laikotarpiu paskelbti recenzuotų straipsnių. Paskelbimo ir prireikus vertimo išlaidų dalis bus padengta dotacijos lėšomis;
  • dalyvauti sklaidos ir informavimo renginiuose savo šalyje ir visoje Europoje;
  • organizuoti renginius (paskaitas, seminarus, darbą grupėse ir t. t.), kuriuose dalyvautų politikai, pilietinė visuomenė ir mokyklos;
  • bendradarbiauti su kitais akademinės bendruomenės atstovais ir mokslininkais, dalyvaujančiais „Jean Monnet“ veiksmuose jų šalyje ir visoje Europoje;
  • taikyti atviruosius švietimo išteklius ir skelbti savo veiklos santraukas, turinį, tvarkaraštį ir tikėtinus rezultatus.

Sąlygos

Kiekvieną modulį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 valandų per mokslo metus.

„Jean Monnet“ modulius turi koordinuoti aukštojo mokslo įstaigoje dirbantys profesoriai ir mokslininkai.

Siekiant paremti akademinę karjerą pradedančius jaunus mokslininkus, iki 20 % biudžeto bus skirta moduliams, kurių koordinatoriai yra mokslininkai, daktaro laipsnį įgiję per pastaruosius penkerius metus.

Kaip pateikti paraišką

Teikti paraišką koordinuoti „Jean Monnet“ modulį ir gauti ES paramą gali jūsų aukštojo mokslo įstaiga. Šiuos modulius gali organizuoti „Erasmus+“ programos šalių ir šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigos.

Bendrinti šį puslapį