Moduli Jean Monnet

Pregled

Moduli Jean Monnet kratki su obrazovni programi ili tečajevi na temu studija o EU-u. To mogu biti uvodni moduli o EU-u, tečajevi s naglaskom na određeni aspekt ili disciplinu u području studija o EU-u ili mogu imati multidisciplinarni pristup.

Koordinatori modula Jean Monnet pozivaju se da:

  • objavljuju recenzirane znanstvene članke u razdoblju primanja bespovratnih sredstava. Tim će se sredstvima pokriti dio troškova objavljivanja te, po potrebi , dio troškova prijevoda;
  • sudjeluju u promotivnim i informativnim događajima u svojoj zemlji i diljem Europe;
  • organiziraju događaje (predavanja, seminare, radionice itd.) s tvorcima politika, civilnim društvom i školama;
  • povezuju se s drugim akademskim stručnjacima i istraživačima koji sudjeluju u programu Jean Monnet u svojoj zemlji i diljem Europe;
  • koriste se otvorenim obrazovnim resursima i objavljuju sažetke, sadržaj, raspored i očekivane ishode svojih aktivnosti.

Uvjeti

Svaki modul mora trajati najmanje 40 sati tijekom jedne akademske godine.

Koordinatori modula Jean Monnet moraju biti profesori ili istraživači zaposleni u instituciji visokog obrazovanja.

U cilju pružanja potpore mladim istraživačima na početku akademske karijere, do 20% proračuna namijenjeno je modulima koje koordiniraju istraživači koji su stekli doktorat u posljednjih pet godina.

Kako se prijaviti

Vaša institucija visokog obrazovanja može se prijaviti za koordinaciju modula Jean Monnet i dobiti financijsku potporu EU-a. Te module mogu organizirati institucije visokog obrazovanja u državama sudionicama u programu Erasmus+ i partnerskim državama.

Podijelite ovu stranicu