Modúil Jean Monnet

Forléargas

Is éard is Módúil Jean Monnet ann cláir mhúinteoireachta ghearra nó cúrsaí faoi Léann an Aontais Eorpaigh. Is féidir modúil tosaigh faoin Aontas Eorpach, cúrsaí a dhíríonn ar shainghné nó disiplín laistigh de Léann an Aontais Eorpaigh, nó cur chuige ildisiplín a bheith i gceist.

Spreagtar comhordaitheoirí Mhodúil Jean Monnet an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • ailt a ndearna piaraí athbhreithniú orthu a fhoilsiú le linn thréimhse an deontais. Cumhdóidh an deontas cuid de na costais foilsithe agus, más gá, cuid de na costais aistriúcháin
  • páirt a ghlacadh in imeachtaí scaipthe agus faisnéise i do thír féin agus ar fud na hEorpa
  • imeachtaí a eagrú (léachtaí, seimineáir, ceardlanna, etc.) le lucht ceaptha beartais, an tsochaí shibhialta agus scoileanna
  • líonrú a dhéanamh le hacadóirí agus taighdeoirí eile a bhaineann le Jean Monnet i do thír féin nó ar fud na hEorpa
  • feidhm a bhaint as acmhainní oideachais oscailte agus achoimrí, ábhar agus sceideal do ghníomhaíochtaí, mar aon leis na torthaí a bhfuiltear ag súil leo, a fhoilsiú

Coinníollacha

Ní mor 40 uair in aghaidh na bliana acadúla ar a laghad a bheith in gach modúl.

Is ollúna agus taighdeoirí atá ag obair in institiúid ardoideachais a bheidh i mbun chomhordú Mhodúil Jean Monnet.

D'fhonn tacú le taighdeoirí óga atá ag tús a ngairmréime acadúla, caithfear suas le 20% den bhuiséad ar mhodúil arna gcomhordú ag taighdeoirí a fuair an chéim Dochtúireachta sna cúig bliana a ghabh thart.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh an institiúid ardoideachais ina bhfuil tú cur isteach ar Mhodúil Jean Monnet a chomhordú agus maoiniú ón Aontas a fháil. Is féidir le hinstitiúidí sa Chlár Erasmus+ agus Tíortha comhpháirteacha na modúil sin a eagrú.

Comhroinn an leathanach seo