Jean Monnet -moduulit

Yleistä

Jean Monnet -moduulit ovat lyhyitä EU-aiheisia opintokokonaisuuksia tai kursseja. Ne voivat olla luonteeltaan yleisiä johdantoja EU:hun, tiettyyn alaan rajattuja kursseja tai lähtökohdiltaan monialaisempia EU-opintoja.

Jean Monnet -moduulien koordinaattoreita kannustetaan:

  • julkaisemaan tukikaudella vähintään yksi vertaisarvioitu artikkeli. Tuki kattaa osan julkaisukustannuksista ja tarvittaessa käännöskustannuksista
  • osallistumaan tulostenlevitys- ja tiedotustapahtumiin omassa maassaan ja muualla Euroopassa
  • järjestämään tapahtumia (esimerkiksi luentoja, seminaareja tai työpajoja) yhdessä päättäjien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja koulujen kanssa
  • verkostoitumaan muiden Jean Monnet -toimintaan osallistuvien oppilaitosten ja tutkijoiden kanssa
  • käyttämään avoimia oppimisresursseja sekä julkaisemaan toimintansa yhteenveto, sisältö, aikataulu ja ennakoidut tulokset.

Osallistumisen ehdot

Kunkin moduulin kesto on vähintään 40 tuntia lukuvuodessa.

Jean Monnet -moduulien koordinoijina on oltava korkeakoulussa työskenteleviä professoreita ja tutkijoita.

Määrärahoista myönnetään enimmillään 20 prosenttia moduuleille, joiden koordinaattoreina toimivat tutkijat ovat suorittaneet tohtorintutkinnon viiden viime vuoden aikana.

Miten haetaan?

Korkeakoulusi voi hakea Jean Monnet -moduulin koordinointia ja saada EU-tukea. Moduuleja voivat järjestää Erasmus+ -ohjelmamaissa ja -kumppanimaissa toimivat korkeakoulut.

Jaa tämä sivu