Jean Monnet’ moodulid

Ülevaade

Jean Monnet' moodulid on lühikesed ELi uuringute teemalised õppeprogrammid või kursused. Nendeks võivad olla Euroopa Liitu tutvustavad loengud, mõnele ELi uuringute konkreetsele aspektile või valdkonnale keskenduvad kursused või mitut valdkonda hõlmavad õppeprogrammid.

Jean Monnet’ moodulite koordinaatoritelt oodatakse, et nad:

  • avaldaksid stipendiumi saamise aja jooksul eelretsenseeritud artikleid. Toetus katab osa avaldamiskuludest ja vajaduse korral ka osa tõlkimiskuludest;
  • osaleksid oma riigi ja Euroopa tasandi teabeüritustel ja teavituskampaaniates;
  • korraldaksid poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna esindajate ja koolide osalusel erinevaid üritusi (loengud, seminarid, õpikojad jne);
  • suhtleksid teiste Jean Monnet' meetmetes osalevate teadlaste ja uurimistöö tegijatega oma riigis ja Euroopas;
  • kasutaksid avatud õppematerjale ning avaldaksid oma tegevuse kokkuvõtteid, sisututvustusi, tegevuskavasid ning oodatavaid tulemusi.

Tingimused

Iga mooduli miinimumkestus on 40 õppetöötundi akadeemilises aastas.

Jean Monnet' moodulite koordinaatoriteks peavad olema kõrgkoolides töötavad professorid või teadusliku uurimistöö tegijad.

Noorteadlaste toetamiseks nende teaduskarjääri alguses eraldatakse 20% eelarvest moodulitele, mida koordineerivad teadlased, kes on saanud doktorikraadi viimase viie aasta jooksul.

Kuidas taotleda?

Taotluse Jean Monnet' mooduli koordineerimiseks ja ELi toetuse saamiseks peab esitama teie kõrgkool. Mooduleid saavad korraldada Erasmus+ programmi- ja partnerriikide kõrgkoolid.

Jaga seda lehte