Moduly Jean Monnet

Přehled

Moduly Jean Monnet jsou krátké výukové programy a kurzy v oblasti studií Evropské unie. Může se jednat o úvod do problematiky EU, kurzy zaměřené na konkrétní aspekt či oblast evropských studií nebo kurzy založené na multidisciplinárním přístupu.

Koordinátoři výukových modulů Jean Monnet by:

  • měli během dotačního období zveřejnit nejméně jeden recenzovaný článek. Grant bude pokrývat část nákladů na zveřejnění a případně překlad.
  • se měli účastnit akcí k popularizaci výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni.
  • uspořádat akce (přednášky, semináře, workshopy atd.) za účasti tvůrců politik, občanské společnosti a škol.
  • navázat kontakt s ostatními akademiky a výzkumnými pracovníky zapojenými do akcí Jean Monnet, a to jak ve své zemi, tak v ostatních evropských zemích.
  • využívat otevřené vzdělávací zdroje a zveřejňovat shrnutí, obsah a harmonogram svých činností a rovněž očekávané výsledky.

Podmínky

Každý modul má dobu trvání minimálně 40 vyučovacích hodin v jednom akademickém roce.

Koordinaci modulů Jean Monnet musí zajišťovat univerzitní profesoři nebo výzkumní pracovníci činní na vysoké škole.

V zájmu podpory mladých výzkumných pracovníků, kteří zahajují svou akademickou kariéru, je až 20 % rozpočtu určeno na moduly koordinované výzkumnými pracovníky, kteří dosáhli titulu PhD v posledních pěti letech.

Jak o grant zažádat

O finanční prostředky EU se může ucházet vaše vysoká škola tak, že se přihlásí ke koordinaci modulu Jean Monnet. Moduly mohou být organizovány vysokoškolskými institucemi ze programových a partnerských zemí Erasmus+.

Sdílej tuto stránku