Модули „Жан Моне“

Общ преглед

Модулите „Жан Моне“ са кратки учебни програми или курсове по въпросите на ЕС. Може да става въпрос за общо въведение в ЕС, курсове по конкретни аспекти на ЕС или мултидисциплинарни курсове по въпросите на ЕС.

Координаторите на модули „Жан Моне“ се насърчават да:

  • публикуват рецензирани статии по време на периода на предоставяне на безвъзмездни средства. Тези средства покриват част от разходите за публикуване и, ако е необходимо, за превод на статиите
  • участват в събития за разпространение на резултатите и информация във вашата страна и в Европа
  • организират прояви (лекции, семинари, работни срещи и др.) с политици, дейци на гражданското общество и училища
  • установяват контакти с други учени и изследователи, участващи в действия по „Жан Моне“ във вашата страна и в Европа
  • използват отворени образователни ресурси и да публикуват резюметата, съдържанието, графика и очакваните резултати от вашите дейности.

Условия

Всеки модул трябва да е с продължителност минимум 40 часа на учебна година.

Модулите „Жан Моне“ трябва да се координират от професори и изследователи, работещи във висше учебно заведение.

В подкрепа на младите изследователи, които са в началото на своята академична кариера, до 20% от бюджета се насочва към модули, координирани от изследователи, получили докторска степен през последните пет години.

Как се кандидатства

Вашето висше учебно заведение може да кандидатства да координира модул „Жан Моне“ и да получи подпомагане от ЕС. Тези модули могат да се организират от висши училища в страни по програмата „Еразъм+“ и страни партньори.

Споделете тази страница