Moduli Jean Monnet

Prijava

Zainteresirane organizacije oddajo vlogo Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Moduli Jean Monnet:

  • omogočajo raziskovalno dejavnost in prvo učiteljsko izkušnjo mladim raziskovalcem, akademikom in učiteljem na področju evropskih študij
  • spodbujajo zanimanje za EU in ustvarjajo temelje prihodnjih centrov evropskega znanja
  • uvajajo evropski vidik v nekatere študijske predmete
  • pripravljajo posebna predavanja o posameznih vprašanjih EU, ki diplomantom pridejo prav v poklicnem življenju
  • spodbujajo objavljanje in splošno poznavanje rezultatov znanstvenega dela

Moduli Jean Monnet so namenjeni širjenju znanja in informacij o EU med državljani in splošnemu uvajanju evropskih zadev v študijske programe.

Možnosti

Program Erasmus+ podpira visokošolske ustanove, ki uvajajo krajše sklope predavanj na področju evropskih študij. Modul je lahko v obliki:

  • splošnih ali predstavitvenih predavanj o vprašanjih EU
  • specializiranih predavanj o razvoju EU
  • poletnih ali intenzivnih tečajev, ki so v celoti priznani

Delovanje

Prijavijo se lahko visokošolske ustanove iz vsega sveta. Če ima visokošolska ustanova sedež v državi programa Erasmus+, mora biti nosilka listine Erasmus za terciarno izobraževanje.visokošolska ustanova

Modul traja tri leta in mora obsegati najmanj 40 pedagoških ur v študijskem letu.

Pedagoške ure zajemajo predavanja, seminarje in tutorstvo, tudi kot del učenja na daljavo, ne pa tudi individualnega pouka.

Visokošolska ustanova mora podpreti koordinatorje modulov in spodbujati udeležbo študentov v programu ali tečaju. Dejavnosti modula mora ohraniti ves čas trajanja modula.visokošolska ustanova

Dobro je vedeti

Kadar je treba poiskati zamenjavo za koordinatorja modula, mora ustanova poslati pisni zahtevek Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in predlagati koordinatorja, ki ima enako stopnjo specializacije kot odhajajoči profesor.

Prijava

Zainteresirane organizacije oddajo vlogo Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Natančnejše informacije o modulih Jean Monnet vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Z morebitnimi vprašanji se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran