Modulele Jean Monnet

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Modulele Jean Monnet au ca scop:

  • să promoveze cercetarea și prima experiență de predare pentru tineri cercetători, cadre didactice și practicieni care se ocupă de aspecte privind Uniunea Europeană
  • să stimuleze interesul pentru UE și să constituie baza pentru viitori poli de cunoaștere europeană
  • să promoveze introducerea unei perspective europene în studiul anumitor materii
  • să ofere cursuri personalizate privind aspecte specifice legate de UE, relevante pentru viața profesională a absolvenților
  • să promoveze publicarea și diseminarea rezultatelor cercetării academice.

Modulele își propun să ofere mai multe informații și cunoștințe cu privire la UE unui spectru cât mai larg de cetățeni și să asigure o mai mare popularizare a politicilor europene.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă instituțiilor de învățământ superior posibilitatea de a găzdui un program de predare de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană. Un modul poate lua una din următoarele forme:

  • curs general sau introductiv privind aspecte legate de UE
  • predare specializată privind evoluția UE
  • cursuri de vară și intensive, recunoscute pe deplin.

Cum funcționează

Organizația care intenționează să depună cerere de finanțare trebuie să fie o instituție de învățământ superior cu sediul în orice țară din lume. Dacă aceasta este situată într-o țară participantă la program, trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Durata modulului Jean Monnet este de 3 ani, iar titularii de contracte trebuie să predea cel puțin 40 de ore pe an universitar.

Cele 40 de ore obligatorii de predare includ cursuri colective, seminare și tutoriale, inclusiv sub formă de învățare la distanță, însă nu și îndrumare individuală.

Instituțiile de învățământ superior sunt invitate să sprijine și să promoveze coordonatori de modul, precum și participarea la curs sau la program. De asemenea, au obligația să mențină activitățile unui modul pe toată durata proiectului.

Detalii practice

În cazul în care coordonatorul unui modul trebuie înlocuit, universitatea trebuie să trimită o cerere scrisă Agenției pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), iar candidatul propus trebuie să aibă același nivel de specializare ca și persoana pe care o înlocuiește.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la modulele Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină