Moduły „Jean Monnet”

Jak się zgłosić?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Jaki jest cel?

Cele modułów „Jean Monnet”:

  • propagowanie badań i ułatwianie młodym badaczom, naukowcom oraz specjalistom w dziedzinie badań nad Unią Europejską pierwszych doświadczeń dydaktycznych
  • wzbudzanie zainteresowania tematami związanymi z UE i ustanowienie podstawy przyszłych ośrodków wiedzy europejskiej
  • promowanie wprowadzenia perspektywy Unii Europejskiej do niektórych kierunków studiów
  • prowadzenie dostosowanych zajęć na temat określonych zagadnień związanych z UE, istotnych dla absolwentów z punktu widzenia ich życia zawodowego
  • promowanie publikacji i rozpowszechniania wyników akademickich badań naukowych.

Moduły mają upowszechniać informacje i wiedzę na temat UE wśród większej liczby obywateli oraz przyczyniać się do lepszego zrozumienia spraw dotyczących UE.

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje instytucjom szkolnictwa wyższego możliwość zorganizowania krótkiego programu nauczania lub kursu na temat wiedzy o UE. Moduł może mieć formę:

  • ogólnych lub podstawowych zajęć obejmujących zagadnienia związane z Unią Europejską
  • wyspecjalizowanego programu zajęć na temat zmian zachodzących w Unii Europejskiej
  • w pełni uznawanych kursów letnich i kursów intensywnych.

Jak to działa?

Organizacja, która zamierza złożyć wniosek, musi być uczelnią wyższą mającą siedzibę w dowolnym państwie na świecie. Instytucje szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju uczestniczącym w programie muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Moduł musi trwać co najmniej 40 godzin w roku akademickim przez trzy kolejne lata.

Godziny nauczania obejmują grupowe wykłady, seminaria i konwersatoria – również w ramach nauczania na odległość – ale nie obejmują zajęć indywidualnych.

Instytucje szkolnictwa wyższego powinny wspierać koordynatorów modułów i zachęcać do uczestnictwa w kursie lub programie. Uczelnie mają również obowiązek prowadzenia działań w ramach modułu „Jean Monnet” przez cały czas trwania projektu.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli koordynator danego modułu musi zostać zastąpiony, należy wysłać pisemny wniosek do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Należy pamiętać, że nowy kandydat musi posiadać taki sam poziom specjalizacji jak odchodzący koordynator.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat modułów „Jean Monnet” jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji udzielają Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Komisja Europejska.

Podziel się tą stroną