Jean Monnet-modules

Hoe meld ik me aan?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Jean Monnet-modules moeten:

  • onderzoek en onderwijservaring promoten onder jonge onderzoekers, academici en professionals op het gebied van EU-zaken
  • belangstelling wekken voor EU-zaken en de basis leggen voor toekomstige EU-kenniscentra
  • bepaalde onderzoeksterreinen ook een Europese invalshoek geven
  • cursussen op maat over EU-vraagstukken aanbieden die afgestudeerden kunnen helpen in hun verdere carrière
  • de publicatie en verspreiding van de resultaten van academisch onderzoek bevorderen

De modules zijn erop gericht informatie en kennis over de EU toegankelijker te maken voor het grote publiek, en EU-zaken een centralere te plaats geven.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ geeft instellingen voor hoger onderwijs de kans om korte onderwijsopdrachten of cursussen over Europese studies te organiseren. Een module kan bestaan uit:

  • een algemene of inleidende cursus over EU-zaken
  • gespecialiseerd onderwijs over EU-ontwikkelingen
  • een volwaardige en erkende zomercursus of intensieve opleiding

Hoe werkt het?

Elke instelling voor hoger onderwijs, waar ook ter wereld, kan een aanvraag indienen. Is het een instelling uit een programmaland, dan moet die het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschreven hebben.Instelling voor hoger onderwijsInstelling voor hoger onderwijs

Een module moet drie jaar duren en minimaal 40 college-uren per academisch jaar tellen.

Als college-uren tellen ook hoorcolleges, seminars of tutorials, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs, maar individueel onderwijs en individuele begeleiding niet.

Van de betrokken onderwijsinstellingen wordt verwacht dat ze de coördinatoren van zo'n module steunen en de deelname aan de cursus of het programma promoten. Ze moeten ook instaan voor het beheer van de module gedurende de looptijd van het project.Instellingen voor hoger onderwijs

Wat moet ik nog meer weten?

De coördinator van een module kan zich laten vervangen als dat schriftelijk wordt aangevraagd bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en als de voorgestelde vervanger over dezelfde expertise beschikt.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Belangstellende organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-modules staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Deel deze pagina