Jean Monnet moduļi

Kā pieteikties

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Kādi ir mērķi?

Jean Monnet moduļi:

  • veicina pētījumus un jaunu zinātnieku, zinātnisko līdzstrādnieku un speciālistu pirmo pieredzi pasniedzēja darbā par tēmām, kas saistītas ar Eiropas Savienību;
  • rosina interesi par Eiropas Savienību un liek pamatus turpmākajiem zināšanu centriem Eiropas jautājumu jomā;
  • pievēršas atsevišķām pētījumu jomām no Eiropas skatu punkta;
  • piedāvā pielāgotus kursus par Eiropas jautājumiem, kuri diplomandiem būtu noderīgi profesionālajā karjerā;
  • sekmē akadēmisko pētījumu rezultātu publicēšanu un izplatīšanu.

Šie moduļi tiecas sniegt sabiedrībai plašāku informāciju un zināšanas par ES un padarīt ES lietas pieejamākas.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” dod augstskolām iespēju piedāvāt īsu izglītības kursu vai programmu Eiropas studiju jomā. Modulī var ietilpt:

  • vispārīgs kurss vai ievadkurss par Eiropas jautājumiem;
  • specializētas mācības par ES attīstību;
  • pilnībā atzīti vasaras vai intensīvie kursi.

Kā tas darbojas?

Organizācijai, kas vēlas pieteikties, ir jābūt jebkur pasaulē dibinātai augstskolai. Ja augstskola ir no programmas valsts, tai ir jābūt parakstījušai “Erasmus” Augstākās izglītības hartu.

Jean Monnet moduļu ilgumam ir jābūt 3 gadi un jāietver vismaz 40 mācību stundas vienā akadēmiskajā gadā.

Šīs 40 mācību stundas ietver grupu lekcijas, seminārus vai vingrinājumus un tālmācības kursus, bet neietver individuālus kursus.

Tiek sagaidīts, ka augstskolas atbalsta moduļa koordinatorus, palīdz viņiem un veicina dalību attiecīgajā kursā vai programmā. Tām ir arī jāuztur moduļa aktivitātes visu projekta laiku.

Kas vēl ir jāzina?

Ja moduļa koordinators ir jāmaina, jānosūta rakstisks pieprasījums Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrai, un jaunajam koordinatoram ir jābūt ar tādu pašu specializācijas līmeni kā iepriekšējam.

Kā pieteikties?

Ieinteresētajām organizācijām jāpiesakās Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par Jean Monnet moduļiem. Izvērstāka informācija par pieteikšanās procesu ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā vai Eiropas Komisijā.

Bendrinti šį puslapį