„Jean Monnet“ moduliai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

„Jean Monnet“ moduliai rengiami siekiant:

  • skatinti jaunus tyrėjus, mokslininkus ir specialistus praktikus atlikti mokslinius tyrimus ir įgyti pirmosios dėstymo patirties Europos Sąjungos studijų srityje,
  • skatinti domėjimąsi ES ir kloti būsimų Europos žinių pamatus,
  • skatinti įtraukti Europos aspektą į kai kurių sričių studijas,
  • rengti individualiai pritaikytus kursus konkrečiais ES klausimais, kurie bus svarbūs absolventams jų profesiniame gyvenime,
  • skatinti akademinių tyrimų rezultatų viešinimą ir sklaidą.

Rengiant šiuos modulius siekiama, kad kuo daugiau žmonių išplėstų savo žinias apie Europos Sąjungą, o ES studijos būtų labiau integruotos.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia aukštojo mokslo įstaigai galimybę turėti trumpą Europos Sąjungos studijų programą arba kursą. Modulis gali būti:

  • bendras arba įvadinis kursas Europos Sąjungos klausimais,
  • specializuotas mokymas apie pokyčius Europos Sąjungoje,
  • vasaros arba intensyvūs kursai, kurie yra visiškai pripažįstami.

Kaip tai veikia?

Teikti paraišką ketinanti organizacija turi būti aukštojo mokslo įstaiga, įsteigta bet kurioje pasaulio šalyje. Programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

Modulis turi trukti trejus metus, jį turi sudaryti ne mažiau kaip 40 akademinių valandų per mokslo metus.

Į privalomų 40 dėstymo valandų įskaičiuojamos grupinių paskaitų, seminarų, praktinių užsiėmimų, taip pat nuotolinio mokymo valandos, išskyrus asmeninį mokymą.

Aukštojo mokslo įstaigos turi padėti modulių koordinatoriams, informuoti apie juos ir skatinti studentus išklausyti jų kursą arba dalyvauti programoje. Jos taip pat turi užtikrinti, kad modulio veikla būtų vykdoma visą projekto laikotarpį.

Ką dar reikėtų žinoti?

Jei modulio koordinatorių tektų pakeisti, reikia siųsti prašymą raštu Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai. Siūlomas koordinatorius privalo turėti tokio pat lygio specializaciją kaip ir tas, kurį jis turi pakeisti.

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ modulius šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį