Moduli Jean Monnet

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Moduli Jean Monnet osmišljeni su za:

  • promicanje istraživanja i ostvarivanje prvog iskustva u poučavanju za mlade istraživače, znanstvenike i stručnjake u pitanjima EU-a
  • povećanje interesa za EU i stvaranje temelja za buduće stupove europskog znanja
  • poticanje uvođenja europske perspektive u određena znanstvena područja
  • pružanje prilagođenih tečajeva o posebnim pitanjima EU-a koja su važna za profesionalni život osoba sa završenim studijem
  • poticanje objavljivanja i širenja rezultata znanstvenih istraživanja

Moduli su namijenjeni pružanju više informacija i znanja o EU-u većem broju građana te boljoj integraciji pitanja EU-a u kurikulume.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ ustanovama visokog obrazovanja nudi mogućnost organizacije kratkog nastavnog programa ili tečaja u području studija o EU-u. Modul može biti:

  • opći ili uvodni kolegij o pitanjima EU-a
  • specijalizirana nastava o razvoju EU-a
  • potpuno priznati ljetni ili intenzivni tečaj.

Kako funkcionira?

Organizacija koja se želi prijaviti mora biti ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem bilo gdje u svijetu. Ako je ustanova visokog obrazovanja iz države sudionice u programu, mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.ustanova visokog obrazovanjaustanova visokog obrazovanja

Modul mora trajati tri godine, a nositelj mora održati najmanje 40 sati nastave svake akademske godine.

Tih 40 sati uključuje skupna predavanja, seminare i poučavanje u manjim skupinama, uključujući i na daljinu, ali ne i individualnu poduku.

Ustanove visokog obrazovanja trebale bi podupirati i promicati koordinatore modula te sudjelovanje u kolegiju ili programu. Osim toga, trebale bi održavati aktivnosti iz modula tijekom cijelog trajanja projekta.ustanove visokog obrazovanja

Što još treba znati?

Ako je potrebno postaviti novog koordinatora modula, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu šalje se pisani zahtjev, a predložena zamjena mora imati istu razinu specijalizacije kao dotadašnji koordinator.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o modulima Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu