Jean Monnet’ moodulid

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Eesmärk

Jean Monnet’ moodulite eesmärk on:

  • toetada teadustegevust ning noorte teadlaste, õpetlaste ja praktikute esimest õpetamiskogemust Euroopa Liiduga seotud teemadel;
  • tekitada huvi ELi vastu ja panna alus tulevastele Euroopaga seotud teadmiste keskustele;
  • toetada Euroopa Liidu vaatenurga sisseviimist uuringute teatavatesse valdkondadesse;
  • pakkuda spetsiaalselt välja töötatud kursuseid konkreetsetel ELiga seotud teemadel, mis on kõrgkoolilõpetajate jaoks olulised tööelu alustamisel;
  • edendada akadeemiliste teadusuuringute tulemuste avaldamist ja levitamist.

Jean Monnet’ moodulite abil suurendatakse nende inimeste hulka, kelleni jõuavad teave ja faktid Euroopa Liidu kohta, ning muudetakse ELi küsimused peavooluteemaks.

Võimalused

Erasmus+ raames saavad kõrgkoolid pakkuda lühikest õppeprogrammi või kursust Euroopa Liidu uuringute valdkonnas. Moodul võib olla:

  • üldine või sissejuhatav kursus Euroopa Liiduga seotud teemadel;
  • eriõpe Euroopa Liidus toimuva arengu valdkonnas;
  • täieliku tunnustuse saanud suve- või intensiivkursus.

Kuidas see toimib?

Osalemistaotluse saab esitada kõrgkool, mis võib olla asutatud ükskõik millises maailma riigis. Programmiriigis asutatud kõrgkoolil peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta.

Jean Monnet' moodul tuleb luua kolmeks aastaks ning akadeemilises aastas peab olema vähemalt 40 õppetöötundi.

40 õppetöötundi peavad sisaldama rühmaloenguid, -seminare ja -konsultatsioone, sealhulgas kaugõppena, kuid mitte individuaalset juhendamist.

Kõrgkoolid peaksid toetama mooduli koordinaatoreid ja edendama kursuses või programmis osalemist. Nad peavad jätkama Jean Monnet’ mooduli raames toimuva tegevusega kogu projekti kestel.

Mida võiksite veel teada?

Mooduli koordinaatori vahetamiseks tuleb Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametile saata kirjalik taotlus ning uus koordinaatorikandidaat peab olema ELi uuringutele spetsialiseerunud samal tasemel kui ametist lahkuv koordinaator.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Lisateave

Põhiteabe Jean Monnet' moodulite kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate teavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-m...

Lisaküsimuste korral võtke palun ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti või Euroopa Komisjoniga.

Jaga seda lehte