Ενότητες Jean Monnet

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Ποιος είναι ο στόχος

Οι ενότητες Jean Monnet στοχεύουν στα εξής:

  • προώθηση της έρευνας και της πρώτης διδακτικής εμπειρίας για νέους ερευνητές, επιστήμονες και για όσους ασχολούνται με θέματα που αφορούν την ΕΕ
  • αύξηση του ενδιαφέροντος για την ΕΕ και δημιουργία των βάσεων για τους μελλοντικούς πόλους ευρωπαϊκής γνώσης
  • ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης σε ορισμένους τομείς σπουδών
  • παροχή εξατομικευμένων μαθημάτων σε συγκεκριμένα θέματα της ΕΕ, που συμβάλλουν στην επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων
  • προώθηση της δημοσίευσης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας.

Σκοπός των ενοτήτων είναι η παροχή περισσότερων πληροφοριών και γνώσεων για την ΕΕ σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και η προώθηση της ένταξης των ευρωπαϊκών θεμάτων στα προγράμματα σπουδών.

Ποιες είναι οι δυνατότητες

Το Erasmus+ παρέχει τη δυνατότητα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) να προσφέρουν προγράμματα διδασκαλίας ή κύκλους μαθημάτων σύντομης διάρκειας στον τομέα των ευρωπαϊκών σπουδών. Μια ενότητα μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες μορφές:

  • γενικά ή εισαγωγικά μαθήματα σε θέματα που αφορούν την ΕΕ
  • εξειδικευμένα μαθήματα σε θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην ΕΕ
  • πλήρως αναγνωρισμένα θερινά ή εντατικά προγράμματα σπουδών.

Πώς λειτουργεί

Ένας οργανισμός που ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση πρέπει να είναι ΑΕΙ εγκατεστημένο σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Εάν το ΑΕΙ είναι εγκατεστημένο σε χώρα του προγράμματος, πρέπει να διαθέτει έγκυρο Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Μια ενότητα πρέπει να έχει τριετή διάρκεια και να περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 ώρες διδασκαλίας.

Οι απαιτούμενες 40 ώρες διδασκαλίας περιλαμβάνουν ομαδικές διαλέξεις, σεμινάρια και μαθήματα, τα οποία μπορούν να επίσης να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, αλλά δεν περιλαμβάνουν τη διδασκαλία σε ατομικό επίπεδο.

Τα ΑΕΙ οφείλουν να στηρίζουν και να προωθούν το έργο των συντονιστών των ενοτήτων και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα σχετικά μαθήματα ή προγράμματα. Επίσης, οφείλουν να υλοποιούν τις δραστηριότητες της ενότητας καθ΄όλη τη διάρκεια του σχεδίου.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Εάν χρειαστεί αντικατάσταση του συντονιστή μιας ενότητας, πρέπει να αποσταλεί γραπτή αίτηση στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, και ο προτεινόμενος συντονιστής πρέπει να διαθέτει το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης με τον απερχόμενο συντονιστή.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι η βασική πηγή πληροφοριών για τις ενότητες Jean Monnet. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα