Jean Monnet-moduler

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Hensigten med Jean Monnet-moduler er at:

  • gøre en indsats for den forskning og første undervisning, som udføres af unge forskere, akademikere og praktikere inden for EU-spørgsmål
  • øge interessen for EU og danne grundlag for fremtidige puljer af viden om EU
  • fremme indførelsen af en europæisk vinkel inden for bestemte studieområder
  • udbyde skræddersyede kurser om specifikke EU-spørgsmål med relevans for dimittender og deres arbejdsliv
  • fremme publikation og formidling af forskningsresultater.

Jean Monnet-modulerne skal medvirke til at give et større antal EU-borgere mere letforståelig information og viden om EU og dermed gøre folk mere interesserede i EU-spørgsmål.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver højere læreanstalter mulighed for at oprette et kortvarigt undervisningsprogram eller et kursus inden for EU-studier. Et modul kan omfatte:

  • et generelt eller grundlæggende kursus i EU-anliggender
  • specialiseret undervisning i udviklingen på forskellige EU-relaterede områder
  • fuldt ud anerkendte sommerkurser eller intensive kurser.

Hvordan fungerer det?

En organisation, der ønsker at ansøge, skal være en højere læreanstalt, som kan ligge i et hvilket som helst land i verden. En uddannelsesinstitution fra et programland skal have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Et Jean Monnet-modul skal vare tre år og omfatte mindst 40 undervisningstimer pr. akademisk år.

De obligatoriske 40 timer kan være holdforelæsninger, seminarer og vejledningstimer (herunder fjernundervisning), men kan ikke omfatte eneundervisning.

De højere læreanstalter forventes at understøtte modulkoordinatorerne og tilskynde til deltagelse i kurset eller programmet. De skal desuden sørge for, at de aktiviteter, der er knyttet til modulet, gennemføres i løbet af hele projektet.

Hvad mere skal du vide?

Hvis en modulkoordinator skal udskiftes, skal der indsendes en anmodning til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, og den person, der foreslås til erstatning af koordinatoren, skal have det samme specialiseringsniveau, som den koordinator, der erstattes.

Hvordan ansøger du?

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om Jean Monnet-moduler, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Del denne side