Moduly programu Jean Monnet

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Moduly Jean Monnet mají za cíl:

  • poskytovat mladým výzkumným pracovníkům, akademickým pracovníkům a odborníkům, kteří se zabývají tématy EU, podporu při výzkumu a prvních zkušenostech s výukou
  • podněcovat zájem o evropská témata v EU a vytvořit znalostní základnu v této oblasti
  • podporovat začleňování evropské perspektivy do určitých oblastí studia
  • nabízet specializované kurzy na konkrétní témata týkající se EU, jež mají pro absolventy význam v jejich dalším profesním životě
  • podporovat publikaci a šíření výsledků akademického výzkumu.

Účelem modulů Jean Monnet je poskytnout více informací a poznatků o EU širšímu spektru občanům a dostat otázky EU více do obecného středu zájmu.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí vysokoškolským institucím příležitost poskytovat krátkodobé výukové programy nebo kurzy v oblasti studií EU. Modul může mít podobu:

  • všeobecného kurzu nebo úvodu do problematiky EU
  • specializované výuky týkající se trendů v EU
  • plně uznávaného letního kurzu nebo intenzivního kurzu.

Jak to funguje?

Do programu se mohou zapojit vysokoškolské instituce se sídlem v kterékoli zemi světa. Pokud jde o vysokoškolskou instituci z programové země, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Modul programu Jean Monnet musí probíhat po dobu tří let a obsahovat minimálně 40 hodin výuky za akademický rok.

Do uvedených 40 hodin spadají přednášky, semináře a konzultace, včetně dálkové formy, nicméně se sem nepočítají individuální vyučování a dohled.

Vysokoškolské instituce mají za úkol podporovat koordinátory modulu a motivovat k účasti na daných kurzech či programech. Zároveň se od nich očekává, že budou aktivity v rámci modulu realizovat během celé doby trvání projektu.

Co byste ještě měli vědět

V případě plánované změny koordinátora modulu je třeba zaslat písemnou žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), přičemž navrhovaný kandidát musí mít stejnou úroveň specializace jako stávající koordinátor.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o modulech Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku