Jean Monnet-professur

Vad går det ut på?

Jean Monnet-professurer är undervisningstjänster inom EU-studier för professorer.

Jean Monnet-professorer kan

  • stärka undervisningen i EU-studier vid sin institution
  • driva, följa och handleda forskning i EU-frågor på alla utbildningsnivåer
  • fungera som mentorer och rådgivare för nästa generation lärare och forskare
  • ge expertråd till blivande yrkesverksamma i EU-frågor.

Jean Monnet-professorer uppmuntras att

  • publicera böcker på universitetsförlag under bidragstiden – bidraget ska täcka en del av publikationen, och, vid behov, delar av översättningskostnaderna
  • delta i informations- och spridningsevenemang i hemlandet och övriga Europa
  • anordna evenemang (föreläsningar, seminarier, workshoppar osv.) med beslutsfattare, civilsamhället och skolor
  • skapa nätverk med andra akademiker och forskare som får stöd genom Jean Monnet
  • använda öppna lärresurser och publicera sammanfattningar, innehåll, scheman och det förväntade resultatet av verksamheten.

Villkor

För att bli Jean Monnet-professor måste du vara fast anställd vid ditt lärosäte och vara professor. Du får inte vara gästprofessor vid det lärosäte som ansöker om bidraget.

Som Jean Monnet-professor måste du undervisa minst 90 timmar per läsår (i tre år i rad). Undervisningen måste gälla EU-studier.

Undervisningstiden kan omfatta föreläsningar, seminarier och handledningsträffar för grupper av studenter, även på distans. Däremot omfattas inte enskild undervisning eller handledning.

Hur söker jag?

Ditt lärosäte ansöker om att stå värd för en Jean Monnet-professur i tre år.

Jean Monnet-centrum

Jean Monnet-professorer kan ansvarar för ett Jean Monnet-centrum – en möjlighet för lärosäten att blir en samlingspunkt för utbildning och forskning i EU-frågor.

Dela denna sida