Katedra Jean Monnet

Pregled

Katedra Jean Monnet je učiteljsko mesto na visokošolski ustanovi, specializirano za evropske študije, ki ga lahko zasedejo univerzitetni profesorji in predavatelji.

Katedra Jean Monnet:

  • spodbuja poučevanje evropskih študij na izobraževalni ustanovi v okviru učnega načrta
  • vodi, spremlja in nadzira raziskave o evropskih zadevah na vseh ravneh izobraževanja
  • učitelji katedre so mentorji in svetovalci novi generaciji učiteljev in raziskovalcev
  • zagotavlja strokovno vodstvo na področju evropskih zadev prihodnjim strokovnjakom

Učitelji katedre:

  • lahko objavijo knjigo pri univerzitetni založbi (dotacija bo delno krila stroške objave in po potrebi stroške prevoda)
  • se udeležujejo informativnih dogodkov v državi katedre in drugod po Evropi
  • organizirajo dogodke (predavanja, seminarje, delavnice itd.) s snovalci politik, civilno družbo in šolami
  • se povezujejo z drugimi člani akademske skupnosti in ustanovami, ki jih podpirajo dejavnosti Jean Monnet
  • uporabljajo javno dostopne izobraževalne vire, in objavijo povzetke, vsebinske prispevke, časovnice in pričakovani izid svojih dejavnosti

Pogoji

Katedro Jean Monnet lahko zasedejo stalno zaposleni profesorji pri visokošolski ustanovi. Gostujoči profesorji na visokošolski ustanovi, ki je zaprosila za dotacijo, ne morejo sodelovati.

Učitelji katedre Jean Monnet morajo opraviti najmanj 90 pedagoških ur v akademskem letu (v treh zaporednih letih). Predavanja morajo zadevati evropske študije.

Za pedagoške ure štejejo neposredne ure predavanj, seminarjev, tutorstva, tudi pri študiju na daljavo, ne obsegajo pa individualnih inštrukcij in/ali supervizije.

Prijava

Visokošolska ustanova lahko zaprosi za gostiteljstvo katedre Jean Monnet za obdobje treh let.

Centri odličnosti

Katedre Jean Monnet prevzamejo odgovornost za center odličnosti Jean Monnet – tako lahko visokošolske ustanove postanejo ključne točke za poučevanje in raziskave na področju evropskih študij.

Dajte v skupno rabo to stran