Catedra Jean Monnet

Prezentare

Catedrele Jean Monnet sunt posturi de profesor în specialitatea studii europene, destinate profesorilor universitari sau conferențiarilor.

Catedrele Jean Monnet oferă următoarele posibilități:

  • aprofundarea predării studiilor europene incluse în programa de învățământ a instituției dvs.
  • coordonarea, monitorizarea și supravegherea cercetării pe teme privind Uniunea Europeană pentru toate nivelurile de educație
  • mentorat și consiliere pentru tânăra generație de cadre didactice și cercetători
  • asistență de specialitate pe aspecte europene pentru viitorii profesioniști în domeniu

Titularii catedrelor Jean Monnet sunt încurajați:

  • să publice cărți la o editură universitară pe durata grantului. Grantul va acoperi o parte a costului publicării și, dacă este necesar, a costurilor de traducere
  • să participe la campanii de diseminare și de informare în țările lor și în Europa
  • să organizeze evenimente (conferințe, seminarii, ateliere, etc.) cu factorii de decizie politică, societatea civilă și școli
  • să comunice în rețea cu alte cadre didactice și instituții sprijinite de activitățile Jean Monnet
  • să utilizeze resurse educaționale libere și să publice rezumate privind activitățile pe care le desfășoară, conținutul și programul acestora, precum și rezultatele pe care le așteaptă.

Condiții

Pentru a deveni titular al unei catedre Jean Monnet, trebuie să faceți parte din personalul permanent al instituției dvs. de învățământ superior și să aveți gradul de profesor. Profesorii cu statutul de invitat în cadrul instituției de învățământ superior care solicită grantul nu sunt eligibili.

În calitate de titular al unei catedre Jean Monnet, trebuie să predați cel puțin 90 de ore pe an universitar (timp de trei ani consecutivi) în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

Orele de predare includ ore de contact direct (cursuri colective, seminarii sau tutoriale), inclusiv sub formă de învățare la distanță, însă nu și cursuri și/sau îndrumare individuală.

Depunerea cererii

Instituția dvs. de învățământ superior poate solicita un grant pentru a înființa o catedră Jean Monnet pe o perioadă de trei ani.

Centrele de excelență

Catedrele Jean Monnet își pot asuma responsabilitatea unui Centru de excelență Jean Monnet - o șansă pentru instituțiile de învățământ superior de a deveni puncte focale pentru predarea și cercetarea pe teme legate de Uniunea Europeană.

Distribuie această pagină