Jean Monnet-leerstoel

Overzicht

Een Jean Monnet-leerstoel is een aanstelling als docent Europese studies voor hoogleraren en andere universiteitsdocenten.

Hoogleraren op een Jean Monnet-leerstoel kunnen via die leerstoel:

  • bijdragen tot het curriculum en de kwaliteit van Europese studies bij uw instelling
  • een bijdrage leveren aan de uitvoering en begeleiding van onderzoek op het gebied van Europese studies in alle studiefasen
  • als mentor en adviseur optreden voor de volgende generatie docenten en onderzoekers
  • deskundig advies over Europese onderwerpen geven aan toekomstige professionals

Zij worden aangemoedigd:

  • tijdens de subsidieperiode boeken te publiceren via de universitaire pers. De publicatiekosten en de eventuele vertaalkosten worden deels gedekt door Erasmus+.
  • deel te nemen aan voorlichtingsevenementen in eigen land en in heel Europa
  • evenementen (lezingen, seminars, workshops enz.) te organiseren met beleidsmakers, het maatschappelijk middenveld en scholen
  • contacten te leggen met andere academici en instellingen die door Jean Monnet ondersteund worden
  • gebruik te maken van open leermiddelen en samenvattingen, inhoud, planning en verwachte resultaten van uw activiteiten te publiceren

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Jean Monnet-leerstoel, moet u als hoogleraar in vaste dienst zijn bij een instelling voor hoger onderwijs. Als gasthoogleraar (visiting professor) komt u niet in aanmerking.

Als u een Jean Monnet-leerstoel bekleedt, moet u gedurende drie opeenvolgende jaren minimaal 90 uur per academiejaar college geven. Deze colleges moeten over Europese studies gaan.

Als college-uren tellen ook directe contacturen in het kader van hoorcolleges, seminars of tutorials, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs. De tijd besteed aan individueel onderwijs en individuele begeleiding telt niet mee.

Hoe aanvragen?

Uw instelling voor hoger onderwijs kan een aanvraag voor een Jean Monnet-leerstoel indienen.

Expertisecentra

Hoogleraren die een Jean Monnet-leerstoel bekleden, kunnen ook een Jean Monnet-expertisecentrum opzetten. Dat biedt uw instelling de kans om als centraal punt voor onderwijs in en onderzoek naar EU-onderwerpen te fungeren.

Deel deze pagina