Katedra Jean Monnet

Ħarsa ġenerali

Il-Katedri Jean Monnet huma postijiet ta' tagħlim bi speċjalizzazzjoni fl-istudji dwar l-Unjoni Ewropea għall-professuri tal-università jew lekċerers anzjani.

Il-Katedri Jean Monnet jistgħu:

  • itejbu t-tagħlim tal-istudji tal-UE fl-istituzzjoni tagħhom permezz tal-kurrikulu
  • iwettqu, jimmonitorjaw u jissorveljaw riċerka dwar kwistjonijiet tal-UE fil-livell edukattivi kollha
  • ikunu mentors u konsulenti għall-ġenerazzjoni li jmiss ta' għalliema u riċerkaturi
  • jipprovdu gwida esperta għal professjonisti futuri dwar kwistjonijiet Ewropej

Il-Katedri ta’ Jean Monnet huma mħeġġa:

  • jippubblikaw kotba mal-istamperija tal-Università tagħhom matul il-perjodu tal-għotja. L-għotja se tkopri parti mill-pubblikazzjoni u, jekk ikun hemm bżonn, parti mill-ispejjeż għat-traduzzjoni
  • jipparteċipaw f'avvenimenti ta' disseminazzjoni u informazzjoni f'pajjiżhom jew fl-Ewropa.
  • jorganizzaw avvenimenti (lekċers, seminars, sessjonijiet ta' ħidma, eċċ.) ma' min ifassal il-politika, is-soċjetà ċivili u l-iskejjel
  • joħolqu netwerk ma' akkademiċi u istituzzjonijiet oħrajn appoġġati minn Jean Monnet
  • japplikaw riżorsi edukattivi miftuħa, u jippubblikaw is-sommarji, il-kontenut, l-iskeda u r-riżultati mistenna tal-attivitajiet tagħhom

Kundizzjonijiet

Biex tkun Katedra Jean Monnet, trid tkun membru permanenti tal-persunal fl-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja tiegħek u jkollok il-grad ta' professur. Ma tistax tkun professur mistieden f'istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li qed tapplika għall-għotja.

Bħala Katedra Jean Monnet, trid tgħallem minimu ta' 90 siegħa kull sena akkademika (għal tliet snin konsekuttivi). It-tagħlim irid ikun fil-qasam tal-istudji tal-UE.

Is-sigħat ta’ tagħlim huma kkunsidrati li jinkludu sigħat ta' kuntatt dirett fil-kuntest ta’ grupp ta’ lekċers, seminars, tutorials (inkluż fil-format ta' tagħlim mill-bogħod) iżda ma jinkludux struzzjoni u/jew superviżjoni individwali.

Kif tapplika

L-istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja tiegħek tista' tapplika biex tospita Katedra Jean Monnet għal perjodu ta' tliet snin.

Ċentri ta’ Eċċellenza

Il-Katedri Jean Monnet jistgħu jieħdu r-responsabbiltà għal Ċentru ta' Eċċellenza Jean Monnet - ċans għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja biex isiru punti fokali għat-tagħlim u r-riċerka dwar kwistjonijiet tal-UE.

Aqsam din il-paġna