„Jean Monnet“ profesūra

Apžvalga

„Jean Monnet“ profesūra – tai universitetų profesoriams arba docentams, kurių specializacija – Europos Sąjungos studijos, skirtos dėstytojų pareigos.

„Jean Monnet“ profesorius gali:

  • tobulinti dėstymą Europos Sąjungos studijų, įtrauktų į jo įstaigos mokymo programą, srityje;
  • vykdyti su ES klausimais susijusius mokslinius tyrimus, juos stebėti ir jiems vadovauti visais švietimo lygmenimis;
  • būti naujosios kartos dėstytojų ir mokslininkų kuratoriumi ir patarėju;
  • būsimiems specialistams teikti specializuotų patarimų Europos Sąjungos klausimais.

„Jean Monnet“ profesūra raginama:

  • dotacijos laikotarpiu universiteto leidykloje išleisti knygų. Paskelbimo ir prireikus vertimo išlaidų dalis bus padengta dotacijos lėšomis;
  • dalyvauti sklaidos ir informavimo renginiuose savo šalyje ir visoje Europoje;
  • organizuoti renginius (paskaitas, seminarus, darbą grupėse ir t. t.), kuriuose dalyvautų politikai, pilietinė visuomenė ir mokyklos;
  • bendradarbiauti su kitais akademinės bendruomenės atstovais ir įstaigomis, remiamais pagal „Jean Monnet“;
  • taikyti atviruosius švietimo išteklius ir skelbti savo veiklos santraukas, turinį, tvarkaraštį ir tikėtinus rezultatus.

Sąlygos

„Jean Monnet“ profesorius turi būti nuolatinis savo aukštojo mokslo įstaigos darbuotojas ir turėti profesoriaus laipsnį. Jis negali būti kviestinis dotacijos paraišką teikiančios aukštojo mokslo įstaigos profesorius.

„Jean Monnet“ profesorius turi dėstyti ne mažiau kaip 90 valandų per mokslo metus (trejus metus iš eilės) kokią nors Europos Sąjungos studijų discipliną.

Į dėstymo valandas įskaičiuojamos tiesioginio kontakto valandos grupinėse paskaitose, seminaruose arba praktiniuose užsiėmimuose (gali būti įskaičiuotos ir mokymo nuotoliniu būdu valandos), išskyrus asmeninį mokymą ir (arba) priežiūrą.

Kaip pateikti paraišką

Jūsų aukštojo mokslo įstaiga gali pateikti paraišką dėl trejų metų trukmės „Jean Monnet“ profesūros.

Kompetencijos centrai

„Jean Monnet“ profesorius gali prisiimti atsakomybę už „Jean Monnet“ kompetencijos centrą. Tai proga aukštojo mokslo įstaigoms tapti pagrindiniais mokymo Europos Sąjungos klausimais ir atitinkamų mokslinių tyrimų centrais.

Bendrinti šį puslapį