Jean Monnet-professzúrák

Áttekintés

A Jean Monnet-professzúrák oktatói állások olyan egyetemi tanárok vagy adjunktusok számára, akik európai uniós tanulmányok oktatására specializálódtak.

A Jean Monnet-professzorok:

  • elősegíthetik az európai uniós tanulmányok oktatásának elmélyítését tantervi keretek között a felsőoktatási intézményben;
  • uniós témákat kutathatnak, illetve nyomon követhetik és felügyelhetik uniós témák kutatását az oktatás összes szintjén;
  • mentorálhatják és tanácsokkal láthatják el a tanárok és kutatók következő nemzedékét;
  • szakértői iránymutatást biztosíthatnak európai témákban a leendő szakembereknek.

Ajánlott, hogy a Jean Monnet-professzorok:

  • a támogatási időszak során az egyetemi nyomda közreműködésével könyveket jelentessenek meg (a támogatás fedezi a publikációs és – szükség esetén – a fordítási költségek egy részét);
  • tájékoztatási és az eredmények terjesztését célzó rendezvényeken vegyenek részt saját országukban és Európa-szerte;
  • eseményeket (előadásokat, szemináriumokat, műhelyfoglalkozásokat stb.) szervezzenek szakpolitikai döntéshozók, valamint civil társadalmi szervezetek és iskolák részvételével;
  • hálózatot építsenek más, a Jean Monnet-tevékenységek keretében támogatott professzorokkal és intézményekkel;
  • használjanak nyitott oktatási segédanyagokat, és tegyenek közzé a tevékenységeikre vonatkozóan összefoglalókat, tartalmakat és ütemterveket, valamint ismertetőket a várható eredményekről.

Feltételek

Jean Monnet-professzor a pályázó felsőoktatási intézmény olyan, állandó státuszú alkalmazottja lehet, aki egyetemi tanári fokozattal rendelkezik. A támogatást megpályázó felsőoktatási intézményben dolgozó vendégtanárok nem lehetnek Jean Monnet-professzorok.

A Jean Monnet-professzoroknak egyetemi tanévenként (három egymást követő éven át) legalább 90 tanórát kell tanítaniuk. Ennek során európai uniós ismereteket kell közvetíteniük.

Tanórának minősül minden – előadás, szeminárium és konzultáció formájában megvalósuló – kontaktóra (ideértve a távoktatás formában biztosított tanórákat is), az egyéni oktatás és a felügyeleti tevékenység viszont nem számítható be.

Pályázati tudnivalók

Felsőoktatási intézmények pályázhatnak arra, hogy Jean Monnet-professzort fogadnak három évre.

Kiválósági központok

A Jean Monnet Kiválósági Központok lehetőséget teremtenek arra, hogy az érintett felsőoktatási intézmények európai uniós témákban végzett oktatás és kutatás fókuszpontjaivá váljanak. A kiválósági központok tudományos működéséért a Jean Monnet-professzorok tartoznak felelősséggel.

Oszd meg ezt az oldalt