Nositelj katedre Jean Monnet

Pregled

Katedre Jean Monnet su radna mjesta za predavače specijalizirane u području studija o Europskoj uniji namijenjena sveučilišnim profesorima ili višim predavačima.

Nositelji katedre Jean Monnet mogu:

  • u okviru kurikuluma poboljšati nastavu studija o EU-u na visokom učilištu
  • obavljati, pratiti i nadzirati istraživanja na temu EU-a na svim obrazovnim razinama
  • biti mentori i savjetnici sljedećoj generaciji profesora i istraživača
  • stručno savjetovati buduće stručnjake o europskim temama.

Nositelje katedre Jean Monnet potiče se da:

  • u razdoblju dobivanja bespovratnih sredstava objavljuju knjige u nakladi sveučilišta (bespovratnim sredstvima financirat će se dio troškova objave i, prema potrebi, dio troškova prevođenja)
  • sudjeluju u događanjima namijenjenima širenju informacija u vašoj zemlji te diljem Europe
  • organiziraju događanja (predavanja, seminare, radionice itd.) s kreatorima politika, predstavnicima civilnog društva i školama
  • uspostavljaju kontakte s drugim znanstvenicima i ustanovama koje sudjeluju u programu Jean Monnet
  • upotrebljavaju otvorene obrazovne sadržaje te objavljuju sažetke, sadržaj, raspored i očekivane ishode svojih aktivnosti.

Uvjeti

Kako biste postali nositelj katedre Jean Monnet morate biti stalni zaposlenik visokog učilišta i imati zvanje profesora. Nositelj katedre Jean Monnet ne može biti gostujući profesor na visokom učilištu koje se prijavljuje za bespovratna sredstva.

Kao nositelj katedre Jean Monnet morate održati nastavu u trajanju od najmanje 90 sati po akademskoj godini (tri uzastopne godine). Nastava mora biti u području studija o EU-u.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili poduke (uključujući i učenje na daljinu), ali ne ubrajaju se individualna nastava i/ili mentoriranje.

Kako se prijaviti

Vaše visoko učilište može se prijaviti za katedru Jean Monnet na razdoblje od tri godine.

Centri izvrsnosti

Katedre Jean Monnet mogu biti nadležne za Centar izvrsnosti Jean Monnet, što je za visoka učilišta prilika da postanu središnje točke za poučavanje i istraživanje u području studija o EU-u.

Podijelite ovu stranicu