Jean Monnet -oppituoli

Yleistä

Jean Monnet -oppituoli on opetusvirka, joka on tarkoitettu EU-opintoihin erikoistuneille yliopistoprofessoreille tai -lehtoreille.

Jean Monnet -oppituolit

  • syventävät korkeakoulun opetussuunnitelmaan sisältyvien Eurooppa-opintojen opetusta
  • antavat mahdollisuuden tehdä, seurata ja ohjata EU-aiheita koskevaa tutkimusta kaikilla koulutusasteilla
  • tarjoavat tilaisuuden toimia seuraavan opettaja- ja tutkijasukupolven ohjaajana ja neuvojana
  • syventävät eri alojen tulevaisuuden osaajien EU-tuntemusta.

Jean Monnet -oppituolien haltijoita kannustetaan

  • julkaisemaan yliopistopainon kustantamia kirjoja tukikauden aikana; tuki kattaa osan julkaisukustannuksista ja tarvittaessa käännöskustannuksista
  • osallistumaan tulostenlevitys- ja tiedotustapahtumiin omassa maassaan ja muualla Euroopassa
  • järjestämään tapahtumia (esimerkiksi luentoja, seminaareja tai työpajoja) yhdessä päättäjien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja koulujen kanssa
  • verkostoitumaan muiden Jean Monnet -oppituolien haltijoiden ja tuettujen laitosten kanssa
  • käyttämään avoimia oppimisresursseja sekä julkaisemaan toimintansa yhteenveto, sisältö, aikataulu ja ennakoidut tulokset.

Osallistumisehdot

Jean Monnet -oppituolin haltijan on kuuluttava korkeakoulunsa vakinaiseen opetushenkilöstöön ja oltava professori. Hän ei voi olla tukea hakevan korkeakoulun vieraileva professori.

Jean Monnet -oppituolin haltijan on annettava Eurooppa-opintoihin liittyvää opetusta vähintään 90 tuntia lukuvuodessa (kolmena peräkkäisenä vuonna).

Opetukseen voi kuulua lähiopetustunteina toteutettavia ryhmäluentoja, seminaareja ja pienryhmäohjausta, joita voidaan antaa myös etäopetuksena, mutta siihen ei kuulu henkilökohtaista opetusta tai ohjausta.

Hakumenettely

Korkeakoulu voi hakea Jean Monnet -oppituolia kolmen vuoden ajaksi.

Osaamiskeskukset

Jos korkeakoulu on perustanut Jean Monnet -osaamiskeskuksen, Jean Monnet -oppituolin haltijan on toimittava sen vastuuhenkilönä. Osaamiskeskus tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden toimia EU-aiheisen opetuksen ja tutkimuksen keskuksena.

Jaa tämä sivu