Jean Monnet’ õppetool

Ülevaade

Jean Monnet’ õppetoolid on Euroopa Liidu uuringutele spetsialiseerunud õpetamiskohad, mis on ette nähtud ülikoolide professoritele või vanemõppejõududele.

Jean Monnet’ õppetoolid:

  • süvendavad teie kõrgkoolis õppekavapõhist õpet ELi uuringute valdkonnas;
  • teevad, jälgivad ja juhendavad ELi uuringuid kõigil haridustasanditel;
  • juhendavad ja nõustavad järgmist õpetajate ja teadlaste põlvkonda;
  • pakuvad tulevastele spetsialistidele Euroopa teemalist eksperdinõu.

Jean Monnet’ õppetoole ärgitatakse:

  • avaldama perioodi jooksul, mille jaoks toetus on saadud, ülikooli kirjastuses raamatuid. Toetus katab osa avaldamiskuludest ja vajaduse korral ka osa tõlkimiskuludest;
  • osalema riigi ja Euroopa tasandil levitamis- ja teavitamisüritustel;
  • korraldama koos poliitikakujundajate, kodanikuühiskonna esindajate ja koolidega erinevaid üritusi (loengud, seminarid, õpikojad jne);
  • looma võrgustikke teiste Jean Monnet' toetust saavate teadlaste ja kõrgkoolidega;
  • kasutama avatud õppematerjale, avaldama oma tegevuse kokkuvõtted, sisututvustused ja tegevuskavad ning oodatavad tulemused.

Tingimused

Selleks et saada Jean Monnet’ õppetooli juhatajaks, peate olema oma kõrgkooli alaline töötaja ning omama professori staatust. Te ei tohi toetust taotlevas kõrgkoolis olla külalisprofessor.

Jean Monnet’ õppetooli juhatajana peate õpetama akadeemilises aastas (kolmel järjestikusel aastal) vähemalt 90 tundi. Õpetamine peab toimuma ELi uuringute valdkonnas.

Õppetöötunnid tähendavad otsest suhtlust rühmaloengute, -seminaride ja -konsultatsioonide vormis (sealhulgas kaugõppe formaadis), ent ei hõlma individuaalset juhendamist.

Kuidas taotleda?

Teie kõrgkool võib taotleda Jean Monnet' õppetooli staatust kolmeaastaseks ajavahemikuks.

Tippkeskused

Jean Monnet' õppetool võib võtta vastutuse saada Jean Monnet’ tippkeskuseks. See annab kõrgkoolidele võimaluse hakata kontaktpunktiks ELi uuringute teemalise õppe ja teadustöö valdkonnas.

Jaga seda lehte