Jean Monnet-professorater

Oversigt

Jean Monnet-professorater er undervisningsstillinger med speciale i EU-studier for universitetsprofessorer eller lektorer.

Jean Monnet-professorer kan:

  • forbedre undervisningen i EU-studier på din uddannelsesinstitution gennem læseplanen
  • gennemføre, overvåge og føre tilsyn med forskningen i EU-anliggender på alle uddannelsesniveauer
  • være mentor og rådgiver for næste generation af undervisere og forskere
  • tilbyde ekspertrådgivning til kommende erhvervsudøvere om europæiske anliggender

Jean Monnet-professorer opfordres til at:

  • offentliggøre bøger gennem deres universitetsmedier i løbet af tilskudsperioden. Tilskuddet dækker en del af offentliggørelsen og eventuelt en del af oversættelsesomkostningerne
  • deltage i formidlings- og informationsarrangementer i deres land og rundt om i Europa
  • organisere arrangementer (forelæsninger, seminarer, workshops osv.) sammen med politiske beslutningstagere, civilsamfundet og skoler
  • skabe netværk med andre akademikere og institutioner, som støttes af Jean Monnet
  • anvende åbne uddannelsesressourcer og offentliggøre sammendrag, indhold og tidsplaner for deres aktiviteter og de forventede resultater.

Betingelser

For at få et Jean Monnet-professorat skal du være fastansat ved din videregående uddannelsesinstitution og være professor. Det er ikke nok at være gæsteprofessorer ved den videregående uddannelsesinstitution, som søger om tilskuddet.

Som Jean Monnet-professor skal du undervise minimum 90 timer pr. studieår (i tre på hinanden følgende år). Undervisningen skal ligge inden for området EU-studier.

Undervisningstimerne omfatter konfrontationstimer som led i gruppeforelæsninger, seminarer eller vejledningstimer (herunder også fjernundervisning), men som eneundervisning og/eller supervision.

Sådan søger du

Din videregående uddannelsesinstitution kan ansøge om et Jean Monnet-professorat for en periode på tre år.

Ekspertisecentre

Jean Monnet-professorer kan være ansvarlige for et Jean Monnet-ekspertisecenter - en mulighed for videregående uddannelsesinstitutioner for at blive knudepunkter for undervisning og forskning i EU-anliggender.

Del denne side