Katedra Jean Monnet

Přehled

Katedra Jean Monnet (Jean Monnet Chair) je pedagogická pozice se specializací na studia Evropské unie, která je určená univerzitním profesorům nebo odborným asistentům.

Katedry programu Jean Monnet mohou:

  • podporovat výuku studií EU na vaší instituci prostřednictvím studijního osnov
  • na všech úrovních vzdělávání provádět a sledovat výzkum týkající se záležitostí EU a dohlížet na něj
  • působit v roli mentorů a poradců pro příští generace učitelů a výzkumných pracovníků
  • poskytovat odborné vedení budoucím pracovníkům v oblasti evropských záležitostí

Držitelé titulu katedra Jean Monnet se vybízejí, aby:

  • v dotačním období v univerzitním nakladatelství vydávali knihy. Grant bude pokrývat část nákladů na zveřejnění a případně překlad
  • se účastnili akcí k popularizaci výsledků a informačních akcí na celostátní a evropské úrovni
  • pořádali akce (přednášky, semináře, workshopy atd.) za účasti tvůrců politik, občanské společnosti a škol
  • se věnovali networkingu a spolu s dalšími akademickými pracovníky a institucemi podporovanými programem Jean Monnet vytvářeli sítě
  • využívali otevřené vzdělávací zdroje a zveřejňovali shrnutí, obsah a harmonogram svých činností a rovněž očekávané výsledky

Podmínky

Pokud se chcete stát držitelem titulu katedra Jean Monnet, musíte být stálým zaměstnancem vysokoškolské instituce na postu profesora. Není povoleno, abyste ve vysokoškolské instituci žádající o grant byli hostujícím profesorem.

S titulem katedry Jean Monnet musíte učit minimálně 90 hodin za akademický rok (po dobu tří po sobě jdoucích let). Musí přitom jít o výuku oblasti studií EU.

Vyučovací hodiny zahrnují prezenční hodiny v rámci skupinových přednášek, seminářů, konzultací (včetně forem dálkového studia), nezahrnují však individuální vyučování ani dohled.

Jak se přihlásit

Vaše vysokoškolská instituce může požádat o zřízení katedry Jean Monnet na období tří let.

Centra excelence

Katedra Jean Monnet může rovněž převzít zodpovědnost za centrum excelence Jean Monnet, díky němuž se její vysokoškolská instituce může stát střediskem výuky a výzkumu záležitostí EU.

Sdílej tuto stránku